Foto: Fredrik Hjerling

Klimatmässa

Under Week of action för klimaträttvisa i år, 2023, hade vi pilgrimsvandringar, samtal och en klimatmässa. Nu kan du uppleva klimatmässan via inspelningen nedan.

”Ekosystem kollapsar och medvarelser dör ut. Det ljuvliga blågröna klot Gud älskat fram genom miljarder år dignar under trycket av oss människor. Jorden lider av allt högre feber. Vad gör jag, vad gör du, vad gör vi?”

Biskop Andreas Holmberg 

De som bidragit minst till klimatförändringarna är de som drabbas först och hårdast. Så under 15-22 september i år hade organisationer, trossamfund och många fler aktörer att uppmärksamma klimatförändringarna och dess orättvisor. 

Med inspiration från biskop Andreas Holmbergs bok ”Gud såg att det var gott. Att vara människa och kyrka i klimatnödens tid” fördjupas olika teman som klimatsorg och klimatskuld, klimatförundran och klimatglädje.

Medverkande:

Andreas Holmberg, biskop Stockholms stift

Boel Hössjer Sundman, stiftsprost Stockholms stift

IngaLill Andrén, koordinator Pilgrimscentrum och pilgrimsvandrare från Tyresö församling

Lena Andersson, diakoniassistent, pilgrimsvandrare från Skärholmens församling

Lena Bergström, pastor Equmeniakyrkan, vandrare Pilgrims Walk for Future

Lovisa Hagberg, miljöpolicyansvarig Världsnaturfonden

Martti Paananen, kyrkoherde Finska församlingen, kontraktsprost

Mattias Wager, domkyrkoorganist Stockholms domkyrkoförsamling

Samuel Hall, Fridays for Future

Sofie Söderin, pastorsadjunkt, pilgrimsvandrare från Skärholmens församling

Svenska kyrkans unga i Stockholms stift

Ideella pilgrimer i Stockholms stift

Läs mer om biskop Andreas Holmbergs bok om klimatnöden och stiftets hållbarhetsarbete

Biskop Andreas herdabrev om klimatet

UPPDATERAS LÖPANDE. Gud såg att det var gott – Att vara människa och kyrka i klimatnödens tid. Så heter biskop Andreas Holmbergs herdabrev, en uppmaning till fördjupning och förändring, som ges ut den 10 mars.

Hållbar utveckling

Idag vet vi att människors sätt att leva hotar de många processer i naturen som vi alla är beroende av. Gränserna för planetens möjligheter att föda och bära människan och andra arter håller på att överskridas. Till stor del beror det på att världens befolkning – främst i de rikaste delarna av den – använder resurser på ett ohållbart sätt.