Visitationsgudstjänst i Skarpnäcks församling och Markuskyrkan

I helgen avslutades biskop Anderas Holmbergs visitation av Skarpnäcks församling med en visitationsgudstjänst i Markuskyrkan.

Biskop Andreas inledde visitationsgudstjänsten med ett kort anförande.

− Idag är en härlig dag. I Stockholms stifts 150 kyrkor samlas idag tusentals gudstjänstfirare och idag är jag glad att få vara med er i Markuskyrkan.

Visitationen har präglats av viktiga och spännande möten och en hel del skratt.

− Det har också varit värdefullt att få lära känna församlingen och jag vill gratulera er till en fin församling: en levande församling alla dar i veckan. Att få visitera är bland det roligaste jag får göra som biskop, avslutar han.

Här följer några röster från söndagens visitationsgudstjänst.

Jenny Asklund är fastighetschef i Skarpnäcks församling. Foto: Pär Sandberg

Jenny Asklund, fastighetschef:

− Det har varit mycket lärorikt, säger hon. Flera områden som visitationen har fokuserat på som ekonomi, och administration, är sådant vi känner väl, rentav vardagliga saker, men visitationen har gjort att vi ser på dessa på ett nytt sätt. Vardagliga saker har blivit viktigare.

− Jag tycker att dramatiken försvann ganska snabbt. Stiftsorganisationens representanter var tydliga med att det handlar om råd stöd och hjälp och inte en besiktning. Jag skulle vilja säga att visitationen innebär en enda stor möjlighet, avslutar Jenny.

Isak Reisberg är kyrkvärd i Markuskyrkan och är dessutom styrelseledamot i Svenska kyrkans unga i Stockholm. Foto: Pär Sandberg

Isak Reisberg, kyrkvärd:

Isak Reisberg är kyrkvärd i Markuskyrkan och är dessutom styrelseledamot i Svenska kyrkans unga i Stockholm, SKUSS. Han har deltagit i flera av församlingens gemensamma samtal under biskopsvisitationen.

− Det har varit mycket positivt med en trevlig stämning, säger Isak. Inom ramen för programmet för unga vuxna har vi velat driva frågan om att förtroendevalda och unga i församlingen ska börja närma sig varandra. Vi får se hur det samarbetet kan utvecklas.

− Jag tycker att biskopsvisitationen har varit högtidlig i sig Det har givit oss en chans i församlingen att få visa upp oss. Besöken i kyrkan har ökat betydligt och SKUSS höll sitt distriktsårsmöte här i församlingen under visitation.

− På det stora hela har visitationen gjort att vi i församlingen kommit mycket närmare varandra i kollegiet och det har ökat gemenskapen.

Pia-Sophia Passmark är kyrkoherde i Skarpnäcks församling sedan hösten 2022. Foto: Alice Braun

Pia-Sophia Passmark, kyrkoherde: 

− Jag tycker att det har varit intressant och lärorikt med förvaltningstillsynen, säger Pia-Sophia. Jag ser visitationen och visitationsgudstjänsten, inte som slutet på nåt, utan snarare början på en ny resa där vi ska tillämpa de nya kunskaper och insikter vi fick under visitationen.

Det har varit värdefullt att få dela erfarenheterna av visitationer både med alla generationer och professionerna i församlingen.

Det är extra roligt att få vara kyrkoherde i en församling där det finns så mycket att visa upp. Det har varit en sann glädje att jobba tillsammans med stiftsprosten Boel och biskop Andreas. De har manövrerat visitationen med varm hand och vi har också kunnat ropa av på stiftsorganisationens kompetens när vi behövt.