Visa gästfrihet och få änglar till gäster

Flyktingströmmarna i världen blir fler och större. Miljoner människor har inte möjlighet att leva tryggt i det land där de föddes. Samtidigt har de rasistiska grupperingarna i Sverige blivit fler.

Flyktingströmmarna i världen blir fler och större. Miljoner människor har inte möjlighet att leva tryggt i det land där de föddes. . Det är grupper som också mer och mer rekryterar i de yngre åldrarna och använder en retorik som ser ut att försvara kristna värden.

Tolkning är avgörande

Det går att hitta argument för det mesta i Bibeln, men det finns ett tolkningsraster som vi aldrig gör avkall på. Om en tolkning av en bibelberättelse kränker människovärdet måste vi säga nej till den. Om en tolkning av en bibelberättelse rättfärdigar att vi gör skillnad på människor måste vi också säga nej till den.

Det handlar om människovärde

Samtalet om flyktingmottagande i vårt land pågår ständigt. Argumenten är många. De som tycker att vi tar emot för många har sina skäl och de som tycker att vi kan ta emot fler har sina skäl. Några har argumenterat genom att tända eld på flyktingförläggningar. Andra har argumenterat med att öppna sina hem för nya svenskar. Vi behöver lyfta samtalet till att handla mer om argument och teorier. Här handlar det om människor som med fara för liv, och med djupa inskränkningar i den frihet som vi hyllar för vår egen del, behöver en fristad och en plats att växa. När det handlar om människovärde finns inget att göra avkall på.

Visa gästfrihet

I år uppmärksammar Europeiska kyrkokonferensen särskilt migranters situation. Som kyrka och som kristna kommer vi att visa vår tydliga vilja att stävja främlingsfientliga krafter. Jesus Kristus som är grunden för vår tro blev själv flykting. En av Bibelns skrivare säger: Kom ihåg att visa gästfrihet, ty det har hänt att de som gjort det har haft änglar till gäster utan att veta om det.

För oss är Migranternas år inte en period som blir ett projekt som avslutas när vi har gjort vårt. Så länge som människor behöver skydd och stöd pågår vårt arbete och vår vilja. Vi gör det tillsammans med den världsvida kyrkan och vi gör inte skillnad på människor.

Eva Brunne
biskop i Stockholms stift