Vandring - Station två

Denna station bjuder in till reflektion kring temat Kom ihåg vem du är! Inled med att lyssna på biskop Andreas uppmaning.

Kom ihåg vem du är - textversion

Inbjudan att bli kvar i Kristi kärlek är för det första en uppmaning att komma ihåg vilka vi är. När Gud ser på dig, vem ser Gud då? Vem är du i Guds ögon? Jesus är tydlig och säger det flera gånger: Vi är Guds älskade. Guds kärlek är urberget som vi lever våra liv på. Livet skiftar men vår djupaste identitet är och förblir älskade av Gud. Jesus ger också två andra svar på frågan om vilka vi är. Han beskriver oss som hans vänner och som hans lärjungar.

Att Gud älskar oss har vi hört många gånger, och det är lätt att säga ”Gud älskar dig” eller ”Gud älskar mig”. För många av oss är det dock inte lika enkelt att i verkligheten ta till oss det och kunna bottna i att det är sant. I mitt liv har jag brottats med att tro och lita på att Gud faktiskt älskar mig – på riktigt älskar mig som jag är. Genom åren har jag förstått att det är många fler än jag som kämpat eller kämpar med detta. Kanske du också? Att med förnuftet veta och med läpparna säga ”Gud älskar oss som vi är” är inte samma sak som att i hjärta och själ veta och kunna vila i att det är sant och gäller alla, även mig.

När mitt biskopsvapen skulle utformas ville jag därför ha med ett hjärta som en symbol för Guds villkorslösa kärlek. I biskopsvapnet (se bilden) syns ovandelen av ett rött hjärta som bär upp oss och hela världen i form av ett grönt jordklot. Även på min biskopskåpa finns det mitt fram ett rött hjärta. Jag ville ha med dessa hjärtan som en påminnelse om Guds kärlek och som en inbjudan till oss att alltmer ta till oss, vila och bottna i sanningen: vi är älskade.

Jesus inbjudan att bli kvar i hans kärlek är alltså för det första en uppmaning att komma ihåg vem du är och vilka vi är. Vi är Guds älskade och Jesus vänner och lärjungar. Det är utgångspunkten för allt.

Kom ihåg vem du är!

Gud skapar människan.
Vad innebär det för varje människa?
Vad innebär det för dig?

En dag kom människor med barn till Jesus, så han kunde välsigna dem. Men lärjungarna blev missnöjda. Jesus blev arg, och sa att barnen skulle få komma till honom. Sen sa han: ” Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in.” Markusevangeliet 10:13-16

ordet

I berättelsen om Jesus och barnen säger Jesus att han är med alla – till och med de minsta barnen. Bibeln är full av berättelser om personer som känner sig otillräckliga, men där Gud säger “Var inte rädd, du hör till mig, jag är med dig”. Som lärjunge kan man känna sig otillräcklig.

·       Brukar du känna dig styrkt av Gud eller tycker du att det är svårt att höra Gud säga till dig att Gud älskar dig och att du hör till Gud?

·       Finns det tillfällen då du tappar bort dig själv? Hur hittar du tillbaka?

·       Om du skulle ta emot Himmelriket som om du vore ett barn, hur skulle du ta emot det då?

Uppdraget

Läs texten om Jesus och barnen flera gånger. Samtidigt som du läser kan du använda dig av dina olika sinnen (klappa dig på axeln, nynna på en melodi, lukta på något i naturen, t ex granbarr, blommor. Eller dofta på något helt annat). Nästa gång du behöver påminnas om att Gud älskar dig och är med dig kan du prova att göra aktiviteten igen och försöka minnas Guds ord i bibelberättelsen.

Världen

Ett inspel från Unga i den världsvida kyrkan:
Se filmen med Alicia Nilsson som var stipendiat i Ung i den världsvida kyrkan i Filippinerna hösten 2019 här nedan.

 

Världen

Ett inspel från Ung i den världsvida kyrkan.
Se filmen med Alicia Nilsson, som var stipendiat i Filippinerna hösten 2019.

Utmaningen

I spegeln/vattendraget, vem ser du? Hur skulle du beskriva den du ser? Vad vill du säga till personen?

Sätt en lapp på din spegel eller ytterdörren där det står “Du är älskad”, så du ser det varje dag.