Vandring - Station fyra

Hur delar jag Guds kärlek vidare? Inled med att lyssna på biskop Andreas uppmaning: Älska!

Älska! textversion

För det tredje är inbjudan att bli kvar i Kristi kärlek en kallelse till att älska: varandra, våra medmänniskor och hela skapelsen. Jesus upprepar flera gånger sitt bud till oss ”ni skall älska varandra”. Ja, han säger till och med att vi älskar Gud genom att hålla hans bud att älska varandra. Att älska Gud är med andra ord ingen from känsla eller abstrakt idé, utan något vi gör genom att älska våra medmänniskor och medvarelser.

Ja, jag skrev medvarelser, ett ord som är nytt för många. Ordet understryker att vi människor är beroende av och står i relation till den övriga skapelsen. Att vi är en del av den. Klimatkrisen och den pågående massutrotningen av arter utgör ett existentiellt hot mot mänskligheten. Det vittnar om att vi under alltför lång tid levt som att vi förfogar över skapelsen när vår uppgift är att förvalta den. I mitt biskopsvapen syns en grön jordglob. Den påminner om att vi delar detta jordklot med myriader andra levande varelser, medvarelser som också är älskade av Gud. Därför är Jesu uppmaning ”älska!” också en kallelse att med omsorg återupprätta skapelsen, ja älska den.

Att ”bli kvar” kan låta som en uppmaning till passivitet, till att sitta still. Men av avskedstalet framgår att detta ”bli kvar” inte är fråga om ett passivt förhållningssätt, utan tvärtom en aktiv livshållning som föder handling. Jesus beskriver kallelsen att älska som vår uppgift att ”bära frukt”. Kallelsen att älska, bära frukt, är inte snävt riktad till den egna kretsen av vänner och familj, utan Jesus säger att han ”bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt”. Att bli kvar i Jesus kärlek är alltså att gå ut i världen och bära frukt genom att älska den: våra medmänniskor, medvarelser och hela skapelsen.

Det är ingen liten uppgift och Jesus talar dessutom om att bära rikligt med frukt. Är det möjligt, kan vi det? Ja, men här finns ett viktigt samband. Kallelsen att älska hänger ihop med uppmaningen att räkna med Gud. Om vi inte räknar med Gud, kan vi inte älska och bära frukt på det sätt som Kristus kallar oss till. Jesus säger:

Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt: utan mig kan ni ingenting göra.

Jesus inbjudan att bli kvar i hans kärlek är för det tredje alltså en kallelse att älska varandra och vår värld. Men kom ihåg: utgångspunkten för kallelsen att älska är att vi redan är Guds älskade, och att vi i våra liv får räkna med Guds närvaro och hjälp. Gud som genom den heliga Anden alltid är här och nu. Med dig, med oss.

Älska!

Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt: utan mig kan ni ingenting göra. Johannesevangeliet 15:4-5

Ordet

Kanske kan vi likna hela skapelsen, allt som är vi, våra medmänniskor och medvarelser vid ett stort fruktträd, ja som Guds fruktträd. Oavsett vem du är så är du en oersättlig del av Guds fruktträd. Du behövs och är älskad som den du är. Oavsett din etnicitet, ditt kön, din sexuella läggning, din funktionalitet, din ålder, din tro eller din könsidentitet så är du oändligt älskad av Gud. Och just därför kan du älska dina medmänniskor och medvarelser.

Vilken frukt skulle du beskriva dig som i Guds träd? Hur kan du bjuda vidare på den frukt som är du? Till dina närmaste, till världen och dina medmänniskor och medvarelser? Vem behöver din frukt idag och i morgon?

Skriv eller rita i en reflektionsbok eller digitalt med #stiftsdag. Dela med dig av din fruktreflektion.

Samtala gärna med någon om frågorna.

Uppdraget 

Forma ett fruktträd. Här har du möjlighet att låta kreativiteten flöda och bygga ett konstverk som ska föreställa ett fruktträd. Använd det du plockat med dig från föregående station, med kanske skräp eller naturmaterial: löv, grenar, stenar, blomma.

Måla ditt fruktträd. Använd pennor eller penslar och vattenfärg och forma ditt konstverk.

Som grupp eller gemensam vandring: Om ni är flera som vandrar samma dag kan ett gemensamt fruktträd byggas. Trädet formas allt eftersom personer kommer till stationen. Du tar vid där någon annan börjat och bygger vidare.

Världen

Se en filmen med Ageravolontärerna Ageravolontärerna Julia och Zandra.

Del 4 Utmaning

Hur delar jag Guds kärlek vidare? Ta med valfritt avlagt löfte som du försöker hålla i en vecka eller längre (om du vill). Välj ett åtagande från hela listan eller ett från varje kategori, alternativt fler om du vill.

Skriv ner dem på var sin lapp.

Kärlek till mina medvarelser:

Jag ska inte köra bil på en vecka.

Jag ska äta veganskt under en vecka.

Jag ska lära mig mer om en utrotningshotad art.

Jag ska kontakta en lokal politiker med inflytande och fråga vad hen gör för miljön.

Jag ska ta med mig en påse att plocka skräp i när jag går ut.

Jag ska le mot människor jag möter under en vecka.

Eget förslag..

Kärlek till min nästa:

Jag ska ha en hemlig kompis under en vecka. Min hemliga kompis ska jag ge extra kärlek i form av snälla och behövda handlingar och ord och när veckan är slut berätta att det är jag som ligger bakom detta.

Jag ska ringa upp någon som jag vet kanske känner sig ensam och prata lite.

Jag ska skänka pengar till en organisation som jobbar för mänskliga rättigheter och rättvisa (exempelvis ACT Svenska kyrkan).

Jag ska lära mig mer om vilka grupper som är extra utsatta för utanförskap och kränkningar i mitt närområde.

Jag ska vara modig och säga ifrån/agera om jag märker att någon blir kränkt, retad, mobbad, utfryst eller dåligt bemött. 

Jag ska bemöta människor respektfullt och positivt på sociala medier.

Finns det någon eller några du har svårt för i din närhet eller i samhället, lär känna personen/gruppen lite mer och ge dig själv ökad förståelse för denna/dessa.

Eget förslag...

Kärlek till mig själv:

Göra något jag vet att jag mår bra av varje dag under en vecka.

Lyft varje dag fram en sak som jag är tacksam över att jag fått vara med om eller uppleva.

Jag ska göra en sak varje dag som jag mår bra av.

Jag ska tänka på ett organ/kroppsdel per dag och fundera på vilken nytta jag har av den och tacka för att jag är jag.

Ta paus från något som du vet att du egentligen inte mår så bra av.

Eget förslag...