Vandring - Station ett

Lectio Divina, eller gudomlig läsning, är ett sätt att läsa texter från Bibeln långsamt och lyssnande med tron att de har något att säga till var och en av oss idag.

Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt: utan mig kan ni ingenting göra. Johannesevangeliet 15:4-5

Nedan finns en ljudfil som innehåller läsning och instruktioner för att kunna genomföra denna Lectio Divina.

Observera att flera minuter av tystnad finns inlagda på flera ställen, för att ge utrymme för reflektion.

Hela inspelningen är drygt 16 minuter lång.

Stiftssången

En stiftssång för Stockholms stift skriven av Tommie Sewón kan du lyssna på här: