Foto: Johannes Frandsen

Vandra för ett hållbart liv

Vi måste hjälpas åt att förändra vårt sätt att leva för att uppnå noll-utsläpp av växthusgaser senast år 2050. Vi uppmanar till vandring för att ta sig tid att rannsaka ens liv, staka ut en personlig färdplan och sätta en själva i rörelse mot ett mer hållbart liv.

Om pilgrimsvandring

Människor har vandrat  i alla tider. Bibeln är full av vandringsberättelser; Emmausvandringen, vandringen ut ur Egypten, vandring till Jerusalem vid påsken, vandringar i öken, till olika berg, vandringar i samtal, vandringar till plaster, vandringar ifrån platser, till och med färden till Golgata var en vandring.

Historiskt finns det dokument i form av brev (Egerias resebrev) några hundra år e Kr med berättelser om pilgrimsfärd till det heliga landet. Någonstans här tror vi att pilgrimsfärderna i en kristen kontext hade börjat ta en tydlig form.

Pilgrimsvandring finns inom de allra flesta religioner och pågår i olika tappningar hela tiden. Det sker till fots, men också via olika färdmedel och i vissa traditioner till och med på knäna.

Pilgrimsvandring inom Svenska kyrkan

Svenska kyrkans nutida pilgrimstradition har vuxit fram i vår Lutherska tradition men med rötter i en bredare kristen kontext. I pilgrimsvandringen slår vi följe med dem vi möter och intresserar oss för att lyssna, ställa frågor och reflektera tillsammans. Pilgrimsvandringens form bjuder in till gemenskap, men också till tystnad och lyssnande inåt. Vi kan gå tillsammans eller på egen hand. På pilgrimsfärden behöver vi vara öppna för det oväntade, en regnskur, en stukad fot, en bortglömd ryggsäck, en ny bekantskap eller att kanske komma på villospår i skogen. I pilgrimsvandringens form kan vi också få möjlighet att tala om de svåra frågorna i sällskap med det allra mest triviala i livet.

Tillsammans kan vi skapa HOPP genom handling 

Pilgrimsvandring har kommit att ta plats som en del i kyrkans alla aktiviteter och uttryck. Den slår ofta följe med kyrkans och samhällets aktuella teman. Just nu den viktiga frågan om klimatet. Genom pilgrimsvandringen Walk for Future och genom att arrangera pilgrimsvandringar kring detta tema kan vi sprida kunskap om klimathotet, men också om vad vi kan göra åt det. Vi kan dryfta de stora frågorna tillsammans och skapa hopp. Vi är många som vill vara med och bidra till att uppnå klimatmålen.

Pilgrimsrörelsen är en viktig plattform för att samtala, men också för att konkret göra något, gå samman, agera och påverka. Denna gång när det gäller klimatet.

Vandring till Glasgow

Utöver alla de Walk for Future-vandringar som sker i Stockholmsområdet, kommer Svenska kyrkan även att vandra från Vadstena till Glasgow. 

Se mer om vandringen på https://walkforfuture.se/  

Vandra med Svenska kyrkan

Pilgrimsvandring

Pilgrimsvandring. I kalendariet hittar du aktuella vandringar.

Klimaträttvisa

Människor som lever i fattigdom är de som har bidragit minst till att skapa klimatförändringarna, men de drabbas först och värst.

Din klimatpåverkan

Vår klimatpåverkan per person i Sverige är i snitt ett utsläpp av 8 ton växthusgaser varje år, vilket är avsevärt högre än det globala genomsnittet.