Valutskott

Valutskottet bereder ärenden till stiftsstyrelsen som rör de direkta valen enligt kyrkoordningen och fattar beslut enligt stiftsstyrelsens delegationsordning.

Ordinarie ledamöter

Birgitta Nilsson (S), ordförande

Lars Jakobsson (POSK), vice ordförande

Ing-Marie Gidlööf (S)

Ann-Marie Strömberg (ViSK)

Claes Johan Bonde (BA)

 

Ersättare

Carl-Michael Palmér (S)

Johnny Rickemo Lundell (S)

Helena Inghammar (ÖKA)

Niclas Evén (POSK)

Kerstin Tufvesson (BA)