Foto: Mårten Gudmundhs

Valet till stiftsfullmäktige är färdigräknat

Nu finns ett slutligt resultat för valet till stiftsfullmäktige i Stockholms stift. Valdeltagandet ligger på samma nivå som vid kyrkovalet 2017.

När det slutliga sammanräkningen av röster i stiftsfullmäktigevalet nu är klar visar det sig valdeltagandet i Stockholms stift, 22,5 procent, ligger i nivå med kyrkovalet 2017. Det innebär en minskning på 0,62 procentenheter jämfört med förra kyrkovalet.

Stockholms stiftsfullmäktigeval har det högsta valdeltagandet bland stiften i Sverige.

Tretton nomineringsgrupper blir representerade i stiftsfullmäktige mot de tidigare tolv. Ny grupp är Alternativ för Sverige som får ett mandat med 1,12 procent av rösterna.

Socialdemokraterna får 25,99 procent av rösterna och 23 mandat i stiftsfullmäktige, en minskning från 27 mandat 2017.
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan får 18,91 procent och behåller sina 17 mandat, trots en ökning med 2,76 procentenheter.
Borgerligt alternativ behåller sina 12 mandat, får 13,12 procent en minskning med 1,3 procentenheter.
Vänstern i Svenska kyrkan får 11,73 procent och 11 mandat, en ökning med 5.
Centerpartiet får 6,49 procent och tappar två mandat, till 6.
Sverigedemokraterna får 6,48 procent och 6 mandat, tappar ett jämfört med 2017.
Miljöpartister i Svenska kyrkan De Gröna får 4,77 procent och 4 mandat, ett fördubblat antal jämfört med förra valet.
Öppen kyrka - en kyrka för alla får 4,05 procent och 4 mandat, även det en fördubbling.
Fria liberaler i Svenska kyrkan får 2,85 procent, tappar två mandat och slutar på 3.
Kristdemokrater i Svenska kyrkan får 2,22 procent, en minskning med 0,63 procentenheter men behåller 2 mandat.
Frimodig kyrka minskar till 1,39 procent, men behåller 1 mandat.
Gröna Kristna ökar till 1,13 procent behåller 1 mandat.
Alternativ för Sverige får 1,12 procent och 1 mandat

Valresultat per valkrets

Stockholms läns södra och östra valkrets 

Stockholms stads valkrets 

Stockholms läns norra och västra valkrets

Valda ledamöter

Följ länken nedan för att se listan med valda ledamöter till Stockholms stiftsfullmäktige.

https://kyrkoval.svenskakyrkan.se/Valresultat2021/slutg/Visning/Resultat/Stiftsfullmaktige.aspx?TabIndex=3&StiftId=14