Tal vid prästvigning 16 januari 2022

Visa på vägen till livets källa och berätta att Gud är här och nu.

Törst och längtan

Alla som är trötta på pandemin räcker upp en hand!

Det var som jag trodde: vi är många som är less på pandemin. Vi längtar efter att det ska vara lite mer som vanligt. Törstar efter någon form av normalitet. Men samtidigt har jag märkt att vi är många som hoppas att det efter pandemin inte ska bli precis som förut. Att vi inte ska gå tillbaka till precis som det var 2019 och dessförinnan. Det är ju för att vi genom pandemin har fått syn på saker, både på oss själva och på fenomen i vårt samhälle. Inte minst har vi skärpt blicken för vad som är viktigt på riktigt i våra liv. Tänk efter själv: vad ger dig mening och lycka? Egentligen. Vad skänker dig glädje och en känsla av sammanhang? Pandemin har gett många kontakt med en djupare längtan, en erfarenhet av törst och hunger. Inte efter mat och dryck utan en existentiell törst, en andlig hunger. 

Gud bjuder in

Alla tre bibeltexter vi hört handlar om törst, om längtan, om att få dricka sig otörstig, bli mättad, tillfredsställd på djupet. I texten från Uppenbarelseboken säger den heliga Anden: "Kom! den som törstar skall komma, och den som vill skall fritt få dricka av livets vatten.” (Upp 22:17) I texten från Jesaja säger Gud: "Kom, alla ni som törstar, kom hit och få vatten. Förse er med säd, så att ni får äta! Lyssna till mig, så får ni äta gott och njuta av feta rätter. Kom till mig och hör noga på, lyssna så får ni liv." Jesaja 55: 1–3

Är ni med? Märker ni vilket ord som upprepas? Ordet ”kom!”. Gud bjuder in oss, Gud ropar på dig, ”Kom”. Gud är god och vill möta vår törst och hunger efter liv, mening, glädje. Hur föreställer du dig Gud? Dagens texter berättar att Gud är slösande generös, utgivande, ger till alla som vill, och vill ha med alla att göra: ”Kom!”

Och Gud ger oss gratis, av nåd. Detta fina viktiga ord: nåd. Det framgår också i texterna vi hörde: "Kom hit och få vatten även om ni inte har pengar” och lite senare ”Kom och få säd utan pengar, vin och mjölk utan att betala!" (Jesaja 55:1). Och den andra texten den som vill skall fritt få dricka av livets vatten. (Uppenbarelseboken 22:17) Fritt. Gratis. Nåd.

Förmedla Guds inbjudan

Kära Adelie, Camilla, Gunilla, Julia, Linda och Paulina. Jag är glad över att få viga er till präster. Som präster är detta att berätta om Guds nåd er uppgift. Varje människa är skapad till Guds avbild och det innebär att det i varje människa finns en törst, en strävan, en längtan efter Gud, efter det heliga, det fullkomliga. Den tar sig alla möjliga uttryck. Vi försöker stilla den törsten och längtan på mängder av sätt. Sätt som många gånger inte mättar på djupet, inte släcker törsten mer än för ett kort ögonblick. I en av dagens texter ställs en kritisk fråga som riktar sig mot ett av våra vanligaste sätt att försöka mätta vår livshunger. En direkt utmaning mot vår tids konsumism: "Varför lägger ni pengar på det som inte är bröd, er lön på sådant som inte mättar?" (Jes 55:2) Konsumtion är inte livets mening, inte vägen till lycka. Det finns ingen shopping eller häftiga resor i världen som kan stilla vår törst. 

Er uppgift är att visa vägen till det ”levande vattnet”, som kvinnan vid brunnen och Jesus samtalar om. Ni ska visa på vägen till livets källa som är dagens rubrik. Existentiell törst, andlig längtan finns där hos väldigt många. Berörde vi under prästexamen i fredags. Er kallelse är att hjälpa människor få syn på den, bli medveten om den, och att ge den riktning. Mot livets källa, till Gud, till Jesus Kristus. 

Berätta att Gud känner oss

En annan del av er kallelse är att berätta att Gud, Jesus Kristus, känner oss. Vilket vi får ett exempel på i samtalet mellan Jesus och kvinnan. När Jesus ber henne att hämta sin man säger hon att hon inte har någon man varpå Jesus säger: "Du har rätt när du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft, och den du nu har är inte din man." (Johannesevangeliet 4:17-18) What? Hur kunde Jesus veta det? Jo, hon var redan känd av Jesus. Hon var sedd. Det är alla vi också, utan undantag. Kända utan och innan. Genomskådade och genomälskade. Därför finns det ingen poäng med att förställa sig, låtsas. Gud känner dig. Det är inte som den du tycker att du borde vara, eller önskar att du var som Gud vill ha med dig att göra, utan som den du är. Det är goda nyheter! Att berätta det för varandra kan vi alla göra, men det är i synnerhet er kallelse som präster: att räcka evangeliet. Som ni strax ska lova i ett av löftena, att ”leva så bland människor att ni blir vittnen om Guds kärlek och försoningens hemlighet”.

Berätta att Gud är här och nu

Mot slutet av samtalet mellan kvinnan vid brunnen och Jesus så samtalar de om var någonstans vi ska tillbe Gud, med andra ord, var någonstans Gud egentligen finns. Är det på berget där de befann sig, eller är det i Jerusalem? Jesus svarar: "Tro mig, den tid kommer då det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni skall tillbe Gud”. Jesus poäng är att platsen och tiden inte spelar någon roll eftersom Gud är ande (Johannesevangeliet 4:24), vilket han säger i nästa mening. Med andra ord finns Gud överallt och hela tiden.

Och vänner det här är en så central de i vår kristna tro. Gud är inte någon annanstans, utan alltid här, mitt våra vanliga liv. Gud är inte förut någon gång eller sen i framtiden, utan Gud är alltid nu. Gud är inte mer närvarande i kyrkorummet än hemma i köket, inte närmare oss när vi sitter här i kyrkan än när vi är på jobbet, sitter i en bil eller på en buss. Gud är ständigt här och nu med oss. Att berätta det, att på mängder av olika sätt hjälpa människor att upptäcka det – det är en viktig del av er kallelse som präster. En viktig del av att ”rent och klart förkunna Guds ord” som ni också ska lova.

När ni kommer hem till en dopfamilj, eller möter en person i ett enskilt samtal, eller samtalar med de närmast sörjande inför en begravning. Tänk inte då att ”nu kommer jag dit med Gud”, för Gud är alltid redan där. Kanske vet/förstår de inte det eller saknar språk för det. Men Gud är redan där. Det ni däremot kommer med är språk och med en vana att samtala om existentiella och andliga frågor. Och ni kommer med en egen erfarenhet av livets källa, av det heliga, av levande Gud. Och vår tid ropar efter människor som ni som har något att säga om det heliga, kan berätta om Gud utifrån egen erfarenhet. Så tillsammans med dem ni möter får ni samtala, dela och identifiera, sätta ord på hur Gud ju finns och har funnits i deras liv, i deras hem och vardag. Hela tiden.

Gud här och nu. I ditt liv och mitt och ditt, du som tittar, i allas våra liv. Utan undantag. Kära Adelie, Camilla, Gunilla, Julia, Linda och Paulina. Gå ut i världen och förmedla Guds inbjudan ”Kom!”. Berätta att Gud redan känner oss och vill ha med oss att göra. Dela den glada nyheten att Gud alltid är här och nu i våra liv. Amen.