Sverigedemokraterna

Varför ska man rösta på er nomineringsgrupp i stiftsfullmäktigevalet?

Vi anser att den betydelse som kristendomen och Svenska kyrkan, som förvaltare av ett svenskt, västerländskt kulturarv, haft i skapandet av vår svenska identitet och traditionella gemenskap gör att Svenska kyrkan skall ha en särställning.

Svenska kyrkan skall ägna sig åt traditionell kyrklig verksamhet med det kristna budskapet i centrum. Minskat fokus skall läggas på politiskt engagemang i samhället, vilket är politikens område och kompetens. Svenska kyrkan skall inte anpassa sig till politikens prioriteringar.

Vilken är den viktigaste frågan för Stockholms stift de kommande fyra åren?

Vi vill ha ett ökat fokus på Svenska kyrkans roll som bärare av kultur och traditioner och på Nya Testamentets Jesus som föredöme för dagens människa. Verksamheten bör präglas av att Svenska kyrkan i första hand är en kyrka för medlemmarna, som bär kyrkan ekonomiskt.

Vilken är den största utmaning Svenska kyrkan generellt står inför och vad vill ni göra åt den?

Att göra Svenska kyrkan mer relevant för fler medlemmar, genom att betona dess betydelse som bärare av kultur och traditioner och därför är en angelägenhet för alla medlemmar, såväl troende som icke troende. Påvisa värdet av kyrkans ungdoms- och sociala arbete och få fler att engagera sig i detta. Hålla fast vid sina värderingar samtidigt som man söker nya arbets- och kommunikationsformer.