Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Stockholms stift Besöksadress: Klara Södra kyrkogata 1, 11152 Stockholm Postadress: Box 163 06, 10325 Stockholm Telefon:+46(8)50894000 E-post till Svenska kyrkan Stockholms stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Vänstiftet i norra Tanzania

Den 23 september 2019 tecknades ett nytt vänstiftsavtal med Norra stiftet i Tanzania. Avtalet är en fortsättning och fördjupning till det avtal som tecknades 2016. Till det nya avtalet finns även en plan med konkreta aktiviteter som successivt kommer att utvecklas.

Det nya avtalet undertecknades redan dagen efter att Andreas Holmberg valts till biskop. Han har själv varit utsänd till, och är delvis uppväxt, i Norra stiftet och samarbetet med Tanzania ligger honom varmt om hjärtat.

Ömsesidigt beroende

- I Sverige talar vi mycket om att vi är fria först när vi är helt självständiga och oberoende. Jag hävdar det motsatta, vi är ömsesidigt beroende av varandra och delar av samma kropp. Åren i Tanzania har präglat mig mycket och jag vet hur mycket vi har att lära av varandra, sade biskop Andreas Holmberg i samband med undertecknandet.

Ingen är så rik att en inte har behov av att få

Även Norra stiftets biskop Fredrick Shoo framhöll vikten av ett förstärkt och nära samarbete, inte minst mellan församlingar i Sverige och Tanzania.
- Avtalet kan stärka och utveckla de gräsrotsmöten som redan sker mellan församlingar i Norra stiftet och församlingar här i Stockholm. Ingen människa eller församling är så rik att den inte har behov av att ta emot och ingen är så fattig att den inte har något att ge, sade biskop Fredrick Shoo.
Till det nya avtalet finns en aktivitetsplan och det är dessa aktiviteter som kommer att fördjupa och stärka samarbetet.

Fortsatt reseutbyte

Sociala medier och ny teknik ska förhoppningsvis kunna användas för att komma närmare varandra i det vardagliga församlingslivet på gräsrotsnivå. Detta även för att minska den negativa klimatpåverkan som allt för många resor ger upphov till. Samtidigt måste reseutbytet mellan stiften fortsätta för det är i möten med varandra som starka och varaktiga relationer byggs.

Ladda ner och läs avtalet

Evangelical Lutheran Church in Tanzania

Norra stiftet på Facebook