Foto: Magnus Aronson /Ikon

Stift i rörelse - Vandring

Materialet utgår från biskop Andreas Holmbergs tankar om sitt valspråk “Bli kvar i min kärlek" och är tänkt att användas vid vandringar av olika slag, enskilt eller i grupp.

Enskild vandring

Du ges under vandringen möjlighet att reflektera över din egen tro.

Kanske har du en stig eller promenadsträcka du brukar gå. Stanna till på några ställen och fördjupa dig i text och reflektion.

Vandringen kan också göras hemma.

Ett samarbete mellan Stockholms stiftskansli, Sensus, Svenska kyrkans unga i Stockholms stift och Stockholms Pilgrimscentrum i Tyresö.