Foto: Magnus Aronson /Ikon

Stift i rörelse - Vandring

Materialet utgår från biskop Andreas Holmbergs tankar om sitt valspråk “Bli kvar i min kärlek" och är tänkt att användas vid vandringar av olika slag, enskilt eller i grupp.

Enskild vandring

Du ges under vandringen möjlighet att reflektera över din egen tro.

Kanske har du en stig eller promenadsträcka du brukar gå. Stanna till på några ställen och fördjupa dig i text och reflektion.

Vandringen kan också göras hemma.

Ett samarbete mellan Stockholms stiftskansli, Sensus, Svenska kyrkans unga i Stockholms stift och Stockholms Pilgrimscentrum i Tyresö.

Vandring - Inledning av biskop Andreas

"Den här texten handlar om det som jag tycker är Jesus allra viktigaste uppmaning till oss: 'Bli kvar i min kärlek' från Johannesevangeliet." Lyssna till biskop Andreas inledning här.

Vandring - Station ett

Lectio Divina, eller gudomlig läsning, är ett sätt att läsa texter från Bibeln långsamt och lyssnande med tron att de har något att säga till var och en av oss idag.

Vandring - Station två

Denna station bjuder in till reflektion kring temat Kom ihåg vem du är! Inled med att lyssna på biskop Andreas uppmaning.

Vandring - Station tre

Räkna med mig, säger Jesus. Vad betyder det för dig? Inled med att lyssna på biskop Andreas uppmaning: Räkna med Gud!

Vandring - Station fyra

Hur delar jag Guds kärlek vidare? Inled med att lyssna på biskop Andreas uppmaning: Älska!

Vandring - Station fem

Vad betyder dopet för dig?