Foto: Annika Andersson

Språkcafé bygger relationer och självkänsla

Hammarby församlings språkcafé har blivit en sluss till annan verksamhet både i församlingen och Upplands Väsby kommun.

Diakonen Lisa Hofverberg rör sig vant mellan borden i Vilunda församlingshem. Hon kommer inte många meter innan någon tar tag i henne för att få växla några ord och så håller det på. Barn, ungdomar och äldre, alla verkar vilja fånga hennes uppmärksamhet. Idag har ett femtiotal personer samlats för att öva svenska, spela spel, pyssla och fika ihop med de tiotal volontärer som också finns på plats. Hammarby församlings språkcafé startade våren 2016 och håller numera öppet varje torsdag mellan klockan 16 och 19. Lisa Hofverberg har varit med från start och ser hur språkcafét utvecklats till en viktig mötesplats, inte bara för att träna språket, utan också för att bygga relationer och växa i självkänsla.

– Idag skulle jag mer beskriva det som ett integrationscafé och en sluss till andra verksamheter, både i församlingen och utanför, säger Lisa.

Samarbete med kommunen sedan 2015

Församlingens engagemang för nyanlända började på riktigt hösten 2015 då många människor kom till Upplands Väsby för att söka asyl. Ganska snart inleddes ett samarbete med kommunen kring delar av arbetet för ensamkommande unga. Den första satsningen var samtalsgrupperna Barn i väntan och Barn i start, två projekt som finansierades av Länsstyrelsen och drevs i samverkan mellan Upplands Väsby kommun och Hammarby församling. Mikael Kampner arbetar som integrationsstrateg med uppdrag att samordna och utveckla kommunens arbete kring integration.

– Vi har olika uppdrag, kompetenser och resurser att bidra med in i arbetet, men vårt mål är gemensamt. Vi vill att nya Väsbybor ska komma in i kommunen på ett bra sätt och där blir samverkan med aktörer som Svenska kyrkan både en naturlig och nödvändig del, säger Mikael.

På språkcaféet hittade Navid nya vänner och sammanhang

Nittonåriga Navid Hassan Ali kom ensam till Sverige från Afghanistan hösten 2015. För honom har Hammarby församling och språkcaféet blivit en trygg och positiv plats där han hittat nya vänner och sammanhang. Navid har bland annat börjat engagera sig som volontär för kyrkkaffet efter söndagsgudstjänsten och har också sommarjobbat i församlingen. Målet framåt är att gå klart skolan och fortsätta med extrajobbet han precis fått på en hamburgerrestaurang.

– Jag fortsätter komma hit på torsdagarna för att det är roligt att träffa nya människor och mest de som är lite äldre. De är så roligt att prata med dem, säger Navid.

Projektmedel ger möjlighet att anställa personal

Boendefrågan för ensamkommande unga är ett område som just nu engagerar församlingen. Under 2019 drivs ett samverkansprojekt med kommunen där Hammarby församling får statsbidrag för att hjälpa ensamkommande ungdomar i Upplands Väsby, som fyllt arton eller som fått sin ålder uppskriven, att bo kvar i kommunen.

– Målet med projektet är hitta boende åt minst tjugo ungdomar och erbjuda hyresersättning till värdfamiljer, berättar Lisa.

Hon framhåller att arbetet inte skulle gå att göra utan de många volontärer som är knutna till församlingen. Tack vare projektmedel från både Svenska kyrkan och Upplands Väsby kommun har församlingen också kunnat timanställa personal för att arbeta med de olika integrationsprojekten, något som Lisa menar varit helt avgörande.

– Det var varit oerhört viktigt, för det är ofta där det brister. Bra idéer kan inte realiseras om det inte finns personella resurser för att driva arbetet. Här har vi haft bra stöd från både församlingsledning och kyrkoråd, säger Lisa.  

Nystart för läraren Tina

En av personerna som är deltidsanställd för att arbeta med integrationsarbetet i församlingen är Tina Nowrozi.  Det är snart fem år sedan hon kom till Sverige från Afghanistan. Med ett barn på armen och ett barn i magen gjorde hon ensam den farliga resan via Iran, Turkiet och Grekland.

–  De två första åren här var inget liv, det handlade bara om att överleva. Men 2016 när min man kom och vi fick uppehållstillstånd, då kunde vi börja planera för ett liv i Sverige, berättar Tina.

När Tina och hennes familj flyttade från Eskilstuna till Upplands Väsby blev församlingens språkcafé snabbt en plats där hon kände sig hemma. Eftersom hon är utbildad lärare och talar fem språk flytande blev hon tillfrågad om att vara med och leda grupperna Barn i väntan och Barn i start. Idag arbetar hon med språkcaféet och den integrationsgrupp för ensamkommande unga som församlingen startat.

– Språkcaféet blev en nystart för mig och nu får jag själv vara med och hjälpa andra att komma in i det svenska samhället. Jag är ett levande bevis på att integration kan fungera, säger Tina och spricker upp i ett stort leende.

Numera försöker Lisa och hennes kollegor i församlingen planera in annan verksamhet på torsdagseftermiddagarna, parallellt med språkcaféet. En nystartad integrationskör för vuxna och barnkören är två exempel.

– Fokus i arbetet har förändrats över tid och det är helt naturligt. Vi behöver kunna agera på de behov som uppstår, avslutar Lisa.

Martina Croner