Seurakunnat

Sanalla seurakunta on kaksi merkitystä. Yhtäältä seurakunta on kristittyjen yhteisö, johon liitytään kasteen kautta. Toisaalta sanalla tarkoitetaan tiettyä maantieteellistä aluetta. Tukholman seudullakin kaikki siis asuvat jonkin seurakunnan alueella, mutta eivät välttämättä ole sen jäseniä.

Omassa kotiseurakunnassasi voit hoitaa myös Ruotsin kirkon jäsenyyteen liittyvät asiat. Muistathan, että vaikka olisit ollut Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsen muuttaessasi Ruotsiin, jäsenyytesi ei ole automaattisesti siirtynyt kirkosta toiseen.
Ruotsin kirkon kaikissa seurakunnissa voidaan tarvittaessa käyttää suomea kirkollisten toimitusten kielenä. Yhteyden kirkon suomenkielisiin työntekijöihin saat oman seurakuntasi välityksellä.
Monissa seurakunnissa eri puolilla Tukholman hiippakuntaa on ruotsinsuomalaista toimintaa ja suomenkielistä henkilökuntaa. Jumalanpalveluksiin ja muuhun toimintaan osallistuminen ei edellytä tietyn seurakunnan jäsenyyttä. Tukholman hiippakunnan alueella asuvat ruotsinsuomalaiset voivat kuulua Ruotsin kirkkoon joko oman asuinseurakuntansa tai Tukholman Suomalaisen seurakunnan jäseninä.

Lisätietoa jumalanpalveluksista ja muusta toiminnasta saat seurakuntien kotisivuilta, perjantaisin Dagens Nyheterissä ja Svenska Dagbladetissa julkaistavista lehti-ilmoituksista sekä tapahtumakalenterista hiippakunnan ruotsinkielisillä verkkosivuilla.
Ruotsin kirkon seurakunnat ovat itsehallinnollisia yksikköjä, vaikka ne toisaalta kuuluvat aina myös johonkin hiippakuntaan. Ylintä päätäntävaltaa seurakunnissa käyttävät kirkkovaltuusto ja kirkkoneuvosto. Seurakunnan toimintaa johtaa kirkkoherra.
Seurakuntien perustehtäviä ovat jumalanpalvelukset, diakonia, sielunhoito, opetus ja lähetystyö.