Sankta Ceciliapriset 2015 tilldelas lustfylld och lekfull trio

Kyrkomusikerna Gary Graden och Mattias Wager och slag-verkaren Anders Åstrand i ensemblen WÅG får priset”för att de i lustfylld lekfullhet förmedlar psalmsångens glädje, med gedigen förankring i musikalisk hantverksskicklighet och församlingsliv, och med förmågan att nå utanför kyrkans väggar”.

- Det känns mycket angenämt att få ta emot priset tillsammans med två skickliga och härliga musiker som dessutom är nära vänner, säger domkyrkokantorn Gary Graden. Glädjen och friheten i musiken tillsammans med församlingens och publikens delaktighet är ledord för oss i vår ensemble WÅG och det är hedrande att detta har uppmärksammats av kolleger i stiftet.

S:ta Ceciliapriset
Priset är instiftat av Stockholms stift och har delats ut sedan 1992. Det ska gå till någon eller några som på ett förtjänstfullt sätt har verkat för musiken i stiftet. Bland tidigare pristagare märks bland andra Gabriella Sjöström, Gustaf Sjökvist, Gunnel Nilsson och Michael Diercks.
 
- Det känns alldeles fantastiskt. Det är mycket roligt att vi får uppskattning för vårt musicerande, säger slagverkaren Anders Åstrand.

Diplom
S:ta Ceciliapriset består av förutom diplom och ära, vardera 5 000 kronor. Pristagaren utses av en jury bestående av biskop, stiftsdirektor, ledamöter ur stiftsstyrelsen samt stiftsmusikern. 
 
- Det är väldigt roligt att få bekräftelse för vårt arbete för sångglädjen i och utanför kyrkan, säger domkyrkoorganisten Mattias Wager.

- Det är härligt att få ta emot priset tillsammans med mina underbara lekkamrater Anders och Gary. Vi finner gemenskap genom att musicera med andra och varandra och genom att leka och experimentera. Vi känner dessutom ett fantastiskt stöd för detta i vårt arbete i Domkyrkoförsamlingen och i stiftet.

S:ta Ceciliapriset delades ut på fredagseftermiddagen den 17 mars i Stefanskyrkan av biskop Eva Brunne.