Nyheter från Stockholms stift

Aktuellt från Svenska kyrkan Stockholms stift

Prenumerera via RSS

Martin Modéus tar upp ärkebiskopsstaven

Publicerad:

Biskop Martin Modéus tas emot som Svenska kyrkans 71:a ärkebiskop på söndagen den 4 december, i samband med en radio- och tv-sänd högmässa i Uppsala domkyrka.

Sjung med lockade tusen

Publicerad:

Tisdag 29 november lockade domkyrkokantor Gary Graden och domkyrkoorganisten Mattias Wager omkring tusen personer att sjunga kända advents- och julsånger på Stockholms centralstation, entréplan.

Vad hände på FN:s klimattoppmöte i Egypten?

Publicerad:

Biskop Andreas Holmberg ingick i Svenska kyrkans delegation till COP 27 i november. Måndagen den 5 december klockan 18 föreläser biskopen i S:t Jacobs kyrka om framtidshopp och klimaträttvisa tillsammans med Tova Lindqvist, Ageravolontär och klimataktivist. Anmälan senast 1 december till margareta.wennlund@svenskakyrkan.se

Sjung julen in i ditt hjärta på finska och svenska

Publicerad:

I år arrangeras De vackraste julsångerna lördagen den 17 december kl 15.00 i Adolf Fredriks kyrka på Holländargatan 16. Dessförinnan blir det Barnens vackraste julsånger lördagen den 3 december kl 13.00 i Finska kyrkan på Slottsbacken 2.

Svenska kyrkan presenterar ny film om sin skogsförvaltning

Publicerad:

Nu har Svenska kyrkan släppt en film om sitt skogsinnehav, ”Kyrkan och skogen – en film om virke, värderingar och vägval”. Filmen är gjord på uppdrag av ENSO (Egendomsförvaltningarnas Samarbetsorgan), och vill skapa förståelse för att frågor om skogen är komplicerade.