Foto: Marina Croner/IKON

Rebecca vägrar könsstympas

I Mara-regionen i Tanzania könsstympas nästan 70 procent av alla flickor. Rebecca, 17 år, vägrar.

Det har gjort henne hemlös, utstött och hon har förlorat kontakten med sin familj. Men hon står fast.

– Det finns absolut inget positivt med könsstympning och det måste stoppas nu, säger hon.

Allt fler föräldrar, flickor och pojkar gör som Rebecca. De säger nej. Svenska kyrkan driver sedan ett par år tillbaka ett projekt i regionen för att försöka stoppa en traditon som innebär livslångt lidande, ibland död, och som är ett brott mot mänskliga rättigheter.

Mary Maseke, själv mor till döttrar, och engagerad i kyrkans projekt har också tagit ställning. Hon vägrar låta sina döttrar utsättas för ritualen. Det fick till följd att hennes man lämnade henne och att hon blivit hotad till livet.

Varje år riskerar cirka 3 miljoner flickor att könsstympas

Kristina Thomas Burunna arbetar med att könsstympa unga flickor. Hon har ärvt yrket av sin mormor och var länge stolt över det. Idag vill hon sluta, och projektet
jobbar för att hon ska hitta annan inkomst.

– Jag ser till att få vara ensam med flickan och jag frågar om hon är där av egen fri vilja. Är hon inte det, pudrar jag hennes ansikte med mjöl (tecknet på att flickorna genomgått ritualen) utan att utföra ingreppet. För de flickor som säger att de vill gör jag bara ett litet snitt. Jag skär inte bort något.

Martina Croner