Predikan vid vigningsmässa 22 januari 2023

Du som sitter här – kom ihåg att Gud älskar dig. Det är golvet du lever ditt liv på. Guds nåd, Guds kärlek som ingenting kan rubba. Det ska ni som vigs berätta om, översätta på mängder av olika sätt.

Inledning

Idag är det en stor dag för Stockholms stift och hela Svenska kyrkan. För strax ska Eva och Simon vigas till diakoner. Och Anna, Embla, Myrna, Sofie och Ulrika vigas till präster. Idag är det glädje, fest och högtid. Många av oss flera hundra som samlats här i allas vår domkyrka känner ju åtminstone en av de sju som ska vigas. Kanske flera av dem, eller känner till dem. Då vet vi ju vilka bra personer de är. Eller hur? 

Kommer de att förvandlas nu när de vigs till diakoner och präster? Nej, det är samma vackra personer som innan, ni kommer att känna igen dem. Men kära ni sju, idag vigs ni till ett särskilt uppdrag, ni ställer er själva, era liv till Guds förfogande, kyrkans och människors förfogande som diakoner eller präster. Det är ett livslångt uppdrag som börjar idag, du får en ny identitet: diakon, präst.

Översättare

Uppdraget som diakon eller präst kan beskrivas på olika sätt. I fredags hade vi diakon- och prästexamen och då pratade ni om ert uppdrag som uppdraget att vara ”översättare”: så att människor förstår och kan ta till sig det befriande och fantastiska i kristen tro. Att ”översätta” är att i ord och handling berätta, visa, förklara vem Gud är och vad Gud vill för oss och den här världen. Flera av de riktigt viktigt saker som ni ska ”översätta”, ge vidare, berättas om i bibeltexten som Lena från Psaltaren 36.

Gud är nåd

Där står det att Gud är nåd. Guds nåd sträcker sig till himlen, hörde vi, och sen citat "Din nåd är dyrbar, o Gud, i dina vingars skugga finner människor tillflykt". Gud är nåd, Gud är kärlek. Strax innan Jesus tillfångatas och korsfästs så säger han ”Bli kvar i min kärlek”, som också är mitt valspråk. ”Bli kvar i min kärlek”. Det betyder ”kom ihåg att du är älskad”. Vem du som sitter här i kyrkan än är, hur ditt liv än ser eller sett ut, oavsett hur intresserad eller inte du är av Gud och tro – kom ihåg att Gud älskar dig. Det är liksom golvet du lever ditt liv på. Guds nåd, Guds kärlek som ingenting kan rubba. Det ska ni som vigs idag berätta om, översätta på mängder av olika sätt.

Gud är trofast

Det nästa som berättas om Gud i bibeltexten från Psaltaren är att Gud är trofast: ”din trofasthet” sträcker sig ”ända till skyarna”, står det. Gud sviker inte. Gud står kvar. Det finns stunder och dagar i våra liv som är svåra, eller till och med outhärdliga. Det har säkert de flesta av oss erfarenhet av. Kanske har du det så just nu. Vet då att Gud är med i det. Gud är trofast, sviker inte, utan står kvar.

I bibeltexten NN läste står det att ”Gud är all trösts Gud.” Smaka på det: Gud är all trösts Gud. Och så fortsätter bibeltexten ”Gud tröstar oss i al­la våra svårig­he­ter, så att vi med den tröst vi själva får av Gud kan trösta var och en som har det svårt.” Det är allas vår uppgift: att trösta och hjälpa varandra i de svårigheter som är en ofrånkomlig del av livet. Och det är en sak till som ni som vigs idag ska översätta på olika sätt: att Gud är trofast, aldrig sviker och är all trösts Gud.

Gud är rättfärdig och rättvis

Det tredje bibeltexten handlar om är rättvisa och rättfärdighet, det står om Gud: ”Din rättfärdighet är som väldiga berg, din rättvisa som det djupaste hav”. Gud är rättvis – det är också en källa till tröst. Och Gud vill att rättvisa ska bre ut sig. Och sanning. Jesus säger vid ett tillfälle ”Sanningen ska göra er fria” (Joh 8:32) 

Vetenskapen och den samlade forskarvärlden berättar vad sanningen är om sakernas tillstånd. Den snabbt minskande biologiska mångfalden och de dramatiska klimatförändring­arna utgör den största gemensamma utmaningen som mänskligheten någonsin stått inför. Klimatkrisen är också en existentiell och andlig kris för den utmanar våra värderingar, våra idéer och föreställningar om vad ett gott och lyckligt liv är. Vi behöver tänka om, ändra vårt sätt att tänka. Naturen ropar på oss. Våra medmänniskor i andra länder som redan drabbats av klimatkrisen ropar på oss. Våra barnbarns barnbarn ropar på oss från framtiden: ”Ge oss chans att leva! Hejda er omåttlighet. Ändra ert sätt att tänka, ställ om, vänd om!” För livets skull. ”Ge oss chans att leva!” Det är en fråga om rättvisa, rättfärdighet och sanning. 

Som vi sjöng: ”För livets skulle ska sanningen bli synlig, ”För livets skull ska rätten flöda fram”, ”För livets skull ska rättens rätta rike bli synligt genom oss.” Genom oss. Vänner, vi har ett uppdrag – ni som vigs och varenda en av oss. Att stå upp för sanning och rättvisa.

Gud hjälper både människor och djur

Det hänger ihop med en fjärde sak som bibeltexten berättar om Gud. Det står nämligen: Gud ”du hjälper både människor och djur”. Guds omsorg gäller inte bara oss människor, utan också alla våra medvarelser och hela naturen. Träden och fåglarna, havet och gråsuggorna är inte bara scenografi åt våra liv, inte en slags trevlig kuliss som Gud fixat åt oss. Nej, för Gud har allt i naturen ett värde i sig, inte bara i relation till oss.

Därför upprörs Gud över den rovdrift på naturen som vi är delaktiga i. Gud bryr sig om och hjälper både människor och djur. Vi måste bli mer varsamma och minska vårt avtryck. För livets skull. Utan bina är vi förlorade, utan daggmaskarna och alla mikroskopiska svampar är vi förlorade, utan trädens fotosyntes är vi förlorade. Vi människor behöver våra medvarelser oerhört mycket mer än vad dem behöver oss. Har ni tänkt på det: de klarar sig alldeles utmärkt utan oss, men vi klara oss inte utan dem. Det stämmer till ödmjukhet, besinning och omvändelse. Ni som ska vigas idag: även detta ska ni i ord och handling översätta på många olika sätt.

Gud är livets källa

Till sist konstaterar bibeltexten att citat ”hos dig Gud är livets källa”. Och så nämns två saker som vi alla är inbjudna, erbjudna att dricka ur den källan: glädje och ljus. Vem vill inte ha glädje och ljus i sitt liv? Det törstar vi alla efter. Låt oss då gå till källan, vända oss till Gud.

I ”Guds glädjes strömmar stillas vår törst”, står det. Glädje är med andra ord inte ett undantagstillstånd som bara uppstår när allt är frid och fröjd och liksom perfekt. För, ärligt talat, så är ju livet typ aldrig. Ur livets källa får vi drick glädje mitt i livet som det är. I kristen tro och i bibelns texter är glädje ett normaltillstånd. Glädjen är som en stilla ström rakt igenom livets upp- och nedgångar. Glädjen räcks oss: ibland som bubblande skratt eller varma leenden, och ibland som en glädje trots allt när livet är svårt, glädje som en motståndshandling. Som vi också sjöng: ”För livets skull ska källor utav glädje ge modet hopp och kraft”. Källor av glädje.

Ur källan får vi också dricka ljus: "i ditt ljus ser vi ljus", står det. Gud är, som sagt, nåd och kärlek, är trofast och rättvis och hjälper både människor och djur. Vänner, vet ni vad det innebär? Det betyder att det finns hopp och framtidstro. För Gud är med oss. Gud är här och nu i våra liv. Och idag vigs du –Eva, Simon, Anna, Embla, Myrna, Sofie och Ulrika till uppdraget att på mängder av olika sätt berätta, översätta och visa på denna underbara sanning. Gud är livets källa mitt i våra liv. Amen.