Predikan vid Regnbågsmässa i Sofia kyrka

Söndagen före domssöndagen den 15 november 2020

Vi är på väg hem
”Vårt hemland är himlen,” står det i en av bibeltexterna vi hörde. (Filipperbrevet 3:20) Ditt och mitt hemland är himlen. Smaka på det: himlen är mitt hemland! Vårt hemland är också Sverige och kanske har du ett eller flera länder till som du beskriver som hemland. Mitt andra hemland är Tanzania. Men förutom det så är himlen vårt hemland. Ordet kan också översättas som ”medborgarskap”. ”Vi har vårt medborgarskap i himlen” (Filipperbrevet 3:20 i Svenska Folkbibeln).

Livet beskrivs ofta som en vandring. Vi traskar på genom livet, dag för dag, år för år. För oss som firar den här gudstjänsten – här i Sofia kyrka eller du som firar på distans – ser livsvandringen olika ut, för vägen genom livet skiftar. Ibland är vägen lätt att gå, ibland tung. Ibland är vägen rak, oftast ser vi bara ett steg i taget. Uppförsbackar finns, perioder av ljus, av mörker. Men vet detta: oavsett hur du just nu har det på din livsvandring så är du på väg hem: hem till Gud, till himlen, till livet efter detta. Det är vår tro, vårt hopp som kristna.

Jesus ska komma tillbaka
Och så ska Jesus komma tillbaka. ”Vårt hemland är himlen”, och så fortsätter texten ”och därifrån väntar vi också den som skall rädda oss, herren Jesus Kristus.” (Filipperbrevet 3:20) Vi vet inte när Jesus kommer tillbaka och själv säger han att det kommer att ske oväntat, men på ett sätt som alla kommer att märka: ”Ty liksom blixten flammar till och lyser upp hela himlen från horisont till horisont, så skall Människosonen visa sig på sin dag.” (Lukasevangeliet 17:24)

Faktum är att vi inte vet vilket som kommer först: vår egen dödsdag eller Jesus återkomst. Men vi vet att det kommer ett slut. Och vi uppmanas att vara beredda: ”stå därför fasta i Herren” (Filipperbrevet 4:1), och dagens tema är ”Vaksamhet och väntan”. Men hur är en beredd? Hur lever en beredd på att Jesus kan komma tillbaka, eller beredd på sin egen död?

Guds rike är ibland oss
Jesus ger oss en nyckel till det i texten: ”Tillfrågad av fariséerna om när Guds rike skulle komma svarade han: Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med sina ögon. Ingen kan säga: Här är det, eller: Där är det. Nej, Guds rike är inom er.” Lukasevangeliet 17:20-21

Fariséerna i texten frågar ”när” Guds rike ska komma, som om Guds rike ligger framåt i tiden, sen någon gång. Men Jesus svarar i presens: ”Guds rike är inom er.” Guds rike är här och nu, inte sen. De som frågar i texten tror att det Guds rike som Jesus talar om, är ett geografiskt område, en egen stat. Jesus svarar att Guds rike inte är ”på ett sådant sätt att man kan se det med sina ögon”, att det ligger här eller där. Utan att det finns ”inom er”.

En mer korrekt översättning av grundtexten är dock att Guds rike är ”ibland er”. Inte ”inom dig” eller ”inom mig”, utan ibland oss, inom räckhåll.  Se dig omkring i ditt liv. Överallt där omsorg, värme, vänlighet sker – framträder Guds rike. Överallt där människor får vara dem de är, där rättvisa, kärlek och barmhärtighet tar plats – växer Guds rike fram. Guds rike är i det lilla och stora. Här och nu.

Och här har vi vår kallelse som människor – i våra många olika roller och yrken och funktioner i livet. Att bidra till att Guds rike brer ut sig. Det finns inga läktarplatser. Gud har förväntningar på oss, tror oss om mycket, räknar med oss. och det är på det sättet vi kan vara beredda på att Jesus kommer tillbaka och att vi ska dö, oavsett vilket som händer först.

På vår vandring genom livet ska vi göra det vi kan för att bidra till ett gott och mänskligt samhälle där alla människor värdighet värnas, där vi tillsammans strävar efter rättvisa, mot isärdragning, mot polarisering. Ett samhälle där vi på tusentals olika sätt strävar efter att älska – inte bara våra medmänniskor – utan också alla våra medvarelser och hela vår medskapelse.

På din vandring genom livet – där du dag för dag närmar dig hemlandet – så kallar Gud dig till att bidra så att Guds rike alltmer blommar fram ibland oss. Kom ihåg vem du är: Guds högt älskade barn. Räkna med Gud i ditt liv! Älska på!