Piispan vaakuna ja tunnuslause

Kaikilla Ruotsin kirkon piispoilla on henkilökohtainen vaakunansa. He myös valitsevat Raamatusta itselleen tunnuslauseen.

"Älkaa erotelko ihmisiä"
Piispa Eva Brunnen tunnuslause on Jaakobin kirjeen toisen luvun ensimmäisestä jakeesta.
   - Se ilmaisee kirkolle ominaisen näkemyksen ihmisten keskinäisestä tasaveroisuudesta ja muistuttaa meitä sekä yhteiskunnallisesta että maailmanlaajuisesta vastuustamme, Eva Brunne toteaa.
 
  - Risti muistuttaa meitä, että usko ristiinnaulittuun ja ylösnousseeseen tekee meidät autuaiksi, Eva Brunne sanoo.

Raamatunlause
Vaakuna
Piispa Eva Brunnen vaakunan kilvessä nähdään Tukholman hiippakunnan vaakuna, Pyhä Erik ja Ruotsin lippu sekä Martti Lutherin niin sanottu Luther-ruusu. Vaakuna on suunniteltu yhteistyössä Claus Berntsenin (Sveriges Heraldiska förening) kanssa, ja sen on toteuttanut taiteilija Magnus Bäckman.