Påskdagsandakt från Storkyrkan

Biskop Andreas Holmberg, stiftsadjunkt Sara Garpe och domkyrkoorganist Mattias Wager medverkar.