Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan

Varför ska man rösta på er nomineringsgrupp i stiftsfullmäktigevalet?

POSK vill att kyrkan ska vara en naturlig del av det dagliga livet, vara en samlingsplats för dig som vill vara aktiv i kyrkan, men också dig som är sökande, undrande.

POSK vill värna den fria tanken, så även om vi har ett gemensamt program som vi går till val på finns det utrymme för en egen synpunkt.

POSK vill att nomineringsgrupper ska vara fria från partipolitik. Vi behöver inte följa något politiskt partis åsikter och kan prioritera vad som är bra för kyrkan och våra medlemmars åsikter. 

POSK vill se att församlingen och församlingsborna så långt möjligt får bestämma över sin kyrka, sin närhet. Idealitet är en viktig profilfråga.

POSK vill att den stora kostnaden för valet ska minska. Det kan den om vi inför indirekta val till stift och kyrkomöte. Det är också viktigt att det är från församlingarna som valet sker uppåt i kyrkan

POSK vill att kyrkans skog tillvaratas på ett så miljövänligt sätt som möjligt. POSK vill också aktivt värna om hållbarhets- och miljöfrågor i Stockholms stift och dess församlingar/pastorat.

POSK vill att stiftet aktivt deltar som en del i den världsvisa kyrkan.

Vilken är den viktigaste frågan för Stockholms stift de kommande fyra åren?

POSK vill att Stockholms stift ska vara understödjare och hjälpare till församlingarna/pastoraten och att aktivt driva på för ny verksamhet, teologi och idealitet.

POSK vill att församlingarna i Stockholm slutligt finner sin form storleksmässigt och effektivitetsmässigt.

POSK vill minska antalet ledamöter i stiftsfullmäktige till i första hand 65 ledamöter, dvs ned till ca 2/3 av dagens antal.

POSK vill stödja ett aktivt musikliv i olika former i våra församlingar och pastorat.

Vilken är den största utmaning Svenska kyrkan generellt står inför och vad vill ni göra åt den?

En utmaning är att ge möjlighet till människan att få insikt i kyrkans värld och få uppleva andlighet och gemenskap i ett stark materialiserat samhälle.

En annan utmaning är att vi måste spara pengar. Därför måste vi se över kyrkans interna funktioner så att vi förenklar rutiner och processer så att medlemsavgiften kommer församlingarna till del.

Vi vill minska storleken på kyrkomötet.

En tredje utmaning är att fortsätta förvalta skog, mark och kapital så miljömässigt som möjligt samtidigt som vi måste få den avkastning som kyrkan behöver.

En fjärde utmaning är underhållet av våra kyrkor och lokaler samt att minska antalet kyrkor anpassat till antalet medlemmar.

En femte utmaning är de höga utträdessiffrorna ur Svenska kyrkan. Samtidigt söker många människor idag svar på livets mening genom olika aktiviteter.  
Ungdomar vill ha vägledning och genom konfirmationen kan vi bära och hjälpa dem till insikter som de inte hittar någon annanstans än i kyrkan.

Att låta frivilliga komma in på sina egna villkor är också en utmaning som vi behöver arbeta aktivt med.