På pilgrimsvandringen kommer vi varandra nära

Att dela liv och erfarenheter med andra är en stor glädje. Som pilgrimsvandrare har jag reflekterat över hur olika möten kan bli beroende på var mötet sker.

Hemma i församlingskyrkan möter man människor som kommer till söndagens gudstjänst, deltar och går hem. En del stannar kvar på kyrkkaffe och en stunds samvaro. Jag tror att många av dem känner som jag - att vi har fått vara med om gudstjänst i form av högmässa och möte. Man har samtalat med medmänniskor som tog sig tid att lyssna, man blev sedd och bekräftad. Detta är ett fint exempel på hur ett bra möte kan bli, men jag har erfarenhet av möten under pilgrimsvandringar som blir djupare och som blir minnen för livet.

Vandringen öppnar för samtal och gemenskap
På en pilgrimsvandring träffas människor som kanske aldrig setts förut, men vi har en längtan efter gemenskap och är nyfikna på vad en pilgrimsvandring är. Redan i början av vandringen söker vi oss till varandra för samtal längs vägen. Vi hittar gemensamma intressen och samtal föder samtal. Efter pauser hittar man nya medvandrare och samtalen fortsätter.

När vandringen är över har flera av oss fått kontakt och funnit tillit till varandra, efter många gånger mycket personliga samtal.  När vi skiljs åt efter avslutad pilgrimsvandring kan jag slås av tanken att för några timmar sedan kände jag ingen, nu har jag lärt känna många mer eller mindre!

Det är en helt fantastisk känsla att man kan komma sina medmänniskor så nära! Att medmänniskor kan vara så öppna och vågar dela sina livserfarenheter! Det är något speciellt och särskilt som sker med oss människor när vi vandrar i Guds egen katedral – naturen!

Pilgrimen Stig Karels 
Enskede-Årsta församling