Sankta Ceciliapriset 2014

Körledaren Gunnel Nilsson har fått 2014 års S:ta Ceciliapris. Under sina drygt 40 år i Katarina församling, har hon byggt upp en stor och högt uppskattad körverksamhet, med hundratals skönsjungande barn.

- Jag har fortfarande inte riktigt fatta detta, säger Gunnel Nilsson. Men jag är såklart glad och hedrad.

Gunnel Nilsson vinnare av Sankta Ceciliapriset 2014

Hon har varit verksam i Katarina församling sedan 1969, då hon började sjunga i Cappella Catharinae. Sedan 1982 har hon byggt upp barnkörverksamheten som nu har vuxit enormt och har flera hundra barn i verksamheten och dessutom flera hundra på väntelistan.

- Jag trivs med att arbeta med barn eftersom jag ser att de älskar att sjunga och att man kan göra så mycket kul tillsammans, säger Gunnel. Det viktiga är att man anpassar musiken till rätt röstläge. Ofta sjunger man med barn i ett alltför lågt tonläge. För femtio år sedan noterades ofta barnvisor en kvart högre.

Ser barnen i ögonen

Gunnel är förutom musikdirektör även utbildad musikterapeut och hennes kunskaper därifrån är mycket användbara i arbetet med barn.

- Viktigt är att inte vara notbunden, att kunna repertoaren utantill och att se barnen i ögonen hela tiden, säger hon. Man kan inte sitta vid pianot och stirra in i noterna hela tiden.

- Barnen får sjunga solo för varandra tidigt och på så sätt stärks deras självkänsla inför kommande konserter då de får sjunga solo inför en publik.

Sjunger med tvåhundra barn

Gunnel har totalt över tvåhundra barn i 15 olika grupper i körer som framträder vid församlingens konserter och högmässor.

- Årets höjdpunkt brukar vara Blommornas fest på våren, då kyrkan lövas och smyckas med blommor. Alla barn har blomsterkransar i håret och vi välkomnar sommaren. Sen är det såklart alla lucia-, advents- och julkonserter. Ibland har vi även separata konserter och en och annan musikal.

Gossarna måste fångas tidigt

Ofta diskuteras bekymret att säkra återväxten bland mansrösterna. Alla som sjungit i kör känner till den ständiga tenorbristen.

- Det gäller att fånga pojkarna tidigt innan de börjar med fotboll och annat. För då hinner de aldrig börja sjunga också. Sen gäller det att lägga sig i rätt röstläge och det leder ofta till att pojkarna hittar sin röst som genom ett trollslag!

Ett fantastiskt jobb

Gunnel Nilsson kommer så småningom gå ner i arbetstid och i pension men hoppas att körverksamheten i Katarina kan fortsätta med tanke på det stora intresset.

- Det vore bra om man kan hitta någon intresserad som både har tid och lust att arbeta med alla dess barn, säger hon. Jag själv tröttnar aldrig på barnen, deras kommentarer och vardagsfilosoferande. Det är ett fantastiskt jobb, säger Gunnel.

Pär Sandberg