Öppen kyrka - en kyrka för alla

Varför ska man rösta på er nomineringsgrupp i stiftsfullmäktigevalet?

Öppen kyrka – en kyrka för alla är ett tydligt alternativ utan koppling till något riksdagsparti. Vi tar fasta på bibelns kärleksbudskap tolkat in i vår tid och värnet av skapelsen. För oss är det viktigt att alla medlemmar ska få komma till tals och att det finns mötesplatser där alla känner sig välkomna. 

Vilken är den viktigaste frågan för Stockholms stift de kommande fyra åren?

Det absolut viktigaste är att vara stöd och bollplank till alla församlingar och pastorat i stiftet, att finna former för att möta sina medlemmar i den nya verklighet som vi nu möter under och efter pandemin.  

Vilken är den största utmaning Svenska kyrkan generellt står inför och vad vill ni göra åt den?

Att vi som kyrka vågar möta våra medlemmar med ett modernt tilltal som attraherar och motiverar dem till att delta i olika aktiviteter. Detta är som vi ser det enda sättet att bromsa tappet av medlemmar och därmed viktiga resurser att använda i omsorgen av våra medmänniskor.