Varje medmänsklig handling har betydelse

Gud begär inte mycket av oss, förutom att i en anda av medmänsklighet hjälpa de människor som kommer i vår väg.

Medmänsklighet är grundläggande i kristen tro

Att i en anda av medmänsklighet hjälpa de människor som kommer i vår väg. Så har det kristna budskapet sett ut genom historien och så ser det ut än idag.

Aldrig mindre än människovärde

Tro, hopp och tillit är värdeord som jag gärna använder som människa och som kristen. Tron på Jesus Kristus. Hoppet om en bättre värld. Tilliten till att förändring är möjlig.

I medmänsklighet finns ingen över- eller underordning

Att kunna se sin egen sårbarhet och otillräcklighet i en annan människa och våga stå kvar är medmänskligt, menar Kent Wisti.

En liten medmänsklig gest kan vara avgörande

Blir en god gärning sämre om den görs av egoistiska skäl? Inte alls menar läkaren, professorn och författaren Stefan Einhorn.

Medmänsklighet är att gå i en annan människas skor

-Det finns inget vackrare än när man kommer nära en annan människa, menar Alexandra Pascalidou.

"Gör inte skillnad på människor"

Bibelordet är biskop Eva Brunnes valspråk hämtat ur Jakobs brev 2:1. Stockholms stifts arbete vill visa vad biskop Evas valspråk betyder i praktiken.

Engagera dig för mer medmänsklighet!

Händer formade till hjärta framför morgonsol.

Medmänsklighet är vägen till #innanförskap

Varannan svensk engagerar sig ideellt för ett bättre samhälle. Många av dem genom Svenska kyrkan. Tillsammans med fem andra stora organisationer i civilsamhället lyfter nu Svenska kyrkan frågan om medmänsklighet och #innanförskap. Vi uppmanar alla att agera för ett mer inkluderande Sverige.

Några unga kvinnor sitter och fikar utomhus.

Du behövs

Svenska kyrkan behöver dig, precis som du är. Du behövs när församlingen möts till gudstjänst och gemenskap. Du kan hjälpa till som volontär i din församling eller åka på utbyte i ett annat land. Du kan också ge en gåva. Och du – välkommen som medlem i Svenska kyrkan om du inte redan är det.

Bilden föreställer två medelålders kvinnor som samtalar.

Ideellt engagemang migration

Kyrkans uppdrag bärs upp av alla medlemmar tillsammans. En betydande del av församlingens verksamhet med asylsökande och nyanlända utförs av volontärer. Behoven är många och du är viktig i det arbetet.

Församlingen – kyrkan nära dig

Vill du dela gemenskapen i en församling? Du kan till exempel sjunga i en kör, fira gudstjänst eller låta barnen delta i en verksamhet.

Femton sätt att visa medmänsklighet

Sträva efter att bemöta andra människor som de behöver bli bemötta…

… genom att visa empati.

… genom att visa medkänsla.

… genom att lyssna.

Stå upp för alla människors lika värde.

Öppna dörren för människor i nöd.

Engagera dig.

Bekämpa fattigdom.

Motarbeta diskriminering.

Stå upp för rättvisa.

Försvara mänskliga rättigheter.

Rädda.

Skydda.

Försvara.

Samarbeta.