Meny

Varje medmänsklig handling har betydelse

Gud begär inte mycket av oss, förutom att i en anda av medmänsklighet hjälpa de människor som kommer i vår väg.

Engagera dig för mer medmänsklighet!

Femton sätt att visa medmänsklighet

Sträva efter att bemöta andra människor som de behöver bli bemötta…

… genom att visa empati.

… genom att visa medkänsla.

… genom att lyssna.

Stå upp för alla människors lika värde.

Öppna dörren för människor i nöd.

Engagera dig.

Bekämpa fattigdom.

Motarbeta diskriminering.

Stå upp för rättvisa.

Försvara mänskliga rättigheter.

Rädda.

Skydda.

Försvara.

Samarbeta.