Foto: Magnus Aronson

Öka din positiva klimatpåverkan

När engagerade medborgare organiserar sig, ställer krav på en tydlig politik och visar på alternativa möjligheter vågar politiker fatta modiga beslut.

  • Sprid info om klimatfrågan och hur vi kan ändra vår klimatpåverkan.
  • Ställ krav på politiker om en ambitiös klimatpolitik som tar klimatnödläget på allvar, exempelvis genom att skriva under namninsamlingen för klimaträttvisa nedan.
  • Ställ krav på företag att de ska erbjuda mer hållbara varor och tjänster, exempelvis genom återbruk, miljömärkt och att de ska erbjuda att laga varor.
  • Ställ krav på din arbetsplats eller skola om att de ska minska sin klimatpåverkan, exempelvis genom ett miljöledningssystem.
  • Ställ krav på din skola att din utbildning ska innehålla information om klimatfrågan och hur vi kan ändra vår klimatpåverkan.
  • Ställ krav på media att informera om klimatfrågan och hur vi kan ändra vår klimatpåverkan.

Du behöver inte sitta inne med alla svaren! Det är politikernas, företagens, skolans och medias ansvar att veta eller ta reda på vad de behöver göra! 

Läs vidare om hur du minskar din negativa påverkan

Så minskar du din klimatpåverkan med flera ton per år

Hur du agerar kan att minska din klimatpåverkan och även inspirera andra att göra mer klimatsmarta val.