Foto: Eva-Maria Munck

Uttalande från Interreligiösa rådet i Stockholm med anledning av koranbränningen

Nyhet Publicerad

Den 14 februari hölls årsmöte i Interreligiösa Rådet i Stockholm (IRiS) i Stockholms moské vid Medborgarplatsen. Föreningen har arton medlemsorganisationer, vilka utgör en bred representation och stor mångfald av trossamfunden i Stockholm.  

Styrelsen för IRiS består nu av Oussila Ben Othman, Stockholms moské, Kaj Engelhart, Katolska kyrkan, Eva Abrahamsén, Sveriges Buddhistiska Gemenskap/Sakya Changchub Chöling, Akil Zahiri, Islams Shiasamfund och Lua Nazerian, Bahaisamfundet, som har ett år kvar på sina mandat som styrelseledamöter, samt nyvalda ledamöterna Carl Dahlbäck, Svenska kyrkan, Sharon Jåma, Judiska församlingen, Marie Spennare, Hindu Forum Sweden och Navpreet Singh, sikhernas representant.

Till ordförande för IRiS valdes Carl Dahlbäck, kyrkoherde i Nacka församling, Svenska kyrkan Stockholms stift. Som adjungerad sekreterare i föreningen verkar Eva-Maria Munck, koordinator för internationella och interreligiösa frågor på Stockholms stiftskansli, Svenska kyrkan.

Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar antog årsmötet ett uttalande med anledning av koranbränningen i Stockholm.

Uttalande från Interreligiösa Rådet i Stockholm (IRiS) med anledning av koranbränningen i Stockholm:

IRiS vill härmed uttrycka sitt kraftfulla avståndstagande från koranbränningen vid turkiska ambassaden i Stockholm liksom från alla aktioner och kampanjer som uttrycker förakt, hat och hets på religiös eller etnisk grund. Tvärtom ligger det i stockholmsbornas intresse att polariseringen minskar och dialog och samverkan får växa till.

Interreligiösa Rådet i Stockholm (IRiS) som företräder arton trossamfund har till syfte att främja och värna om religionsfrihet, mänskliga rättigheter och de demokratiska principerna i Stockholm. 

Rådet anser att två grundläggande stöttepelare i en hållbar demokrati, nämligen religionsfrihet och yttrandefrihet, måste gå hand i hand i ett fredligt Stockholm. Det måste vara fritt att ifrågasätta och kritisera trosinriktningar och religioner. Att kränka religiös tro står däremot i konflikt med religionsfrihetslagens anda.

Kontakt

Carl Dahlbäck, ordförande Interreligiösa Rådet i Stockholm (IRiS), carl.dahlbäck@svenskakyrkan.se, 08-546 06 132
Eva-Maria Munck, adjungerad sekreterare IRiS, 
eva-maria.munck@svenskakyrkan.se, 08-508 940 20, SMS:076-136 81 23