Teckenspråkig verksamhet i Stockholms stift från årsskiftet

Nyhet Publicerad Ändrad

Från årsskiftet blir Huddinge församling resursförsamling i Stockholms stift när det gäller Svenska kyrkans teckenspråkiga verksamhet. Med hjälp av stiftsbidrag har församlingen rekryterat prästen Johan S Wisser och pedagogen Helene Brolund, som finns på plats från och med 27 mars 2023.

Den nya teckenspråkiga verksamheten i stiftet ska ha en varaktighet och svara upp mot behovet hos teckenspråkiga personer av gudstjänstliv, själavårdande samtal, kyrkliga handlingar och annan kyrklig verksamhet.

Kontaktperson för den teckenspråkiga verksamheten i Huddinge församling är fram till 27 mars Annelie Darwich annelie.darwich@svenskakyrkan.se.
Johanna Linder, handläggare för mångfaldsfrågor slutar sitt vikariat 31 december. I början på februari 2023 kommer Lina Olofsson tillbaka på tjänsten och blir då stiftskansliets kontaktperson för teckenspråk linda.olofsson@svenskakyrkan.se.

Håll gärna koll på vad som händer i Stockholms stift när det gäller den teckenspråkiga verksamheten i Stockholms stift i facebookgruppen.