Foto: Andreas Holmberg

Röster från biskopens Vällingbybesök

Nyhet Publicerad Ändrad

"Det finns mycket att vara tacksam, stolt och glad över i Vällingby församling”. I helgen avslutades biskopens visitation av Vällingby församling med en mässa i S:t Tomas kyrka.

”Hej allihop! Det finns mycket att vara tacksam, stolt och glad över i Vällingby församling”. Så (och mycket annat) sa biskop Andreas i sitt inledningsanförande vid biskopsvisitationen i Vällingby församling som avslutades på fjärde söndagen i advent med en mässa med körsång och visitationstal.

Flera av församlingens medarbetare har varit djupt involverade i planering och genomförande av visitationen som pågått under ett antal dagar i december. Här följer några av deras reflektioner kring biskopsvisitationen.

Här är sex röster från söndagens avslutning i S:t Thomaskyrkan:

Carola Holm, kanslisamordnare:

Vad tar du med dig från biskopsvisitationen?

− Det har varit en glädje att få gå in på djupet i vissa verksamheter tillsammans med sina kollegor och biskopen och hans medarbetare. Det har varit en fantastisk resa att få följa arbetet från ax till limpa och det har varit ett bra samarbete.

Carola Holm, kanslisamordnare. Foto: Pär Sandström

Vilka delar av verksamheten vill du särskilt lyfta fram i Vällingby församling?

− Vår kyrka är verkligen ”kyrka mitt i byn” och det märktes tydligt under pandemin då vi höll öppet i hög utsträckning och blev som en trygg famn för alla. Vårt arbete med gudstjänstutveckling är vill jag också framhålla.

Vad vill du hälsa till en kollega som står inför en biskopsvisitation i sin församling?

− Det kommer att bli ett intensivt och hårt jobb. Njut så mycket du kan. För resultatet blir bra!

Magdalena Ljunggren, kyrkoherde:

Vad tar du med dig från biskopsvisitationen?

− Vi har sett framemot visitationen för att få berätta vår historia. Vi har fått mycket stöd och uppmuntran från biskop och medarbetare. Även om det finns ett visst mått av kontroll i tillsynen så känns det som om han kommer som en vän.

Magdalena Ljunggren, kyrkoherde i Vällingby församling Foto: Pär Sandström

Vilka delar av verksamheten vill du särskilt lyfta fram i Vällingby församling?

− Jag vill särskilt hålla fram vårt arbete kring lärande och undervisning som går som en röd tråd igenom vårt arbete. Men även Vuxet Växande i Vällingby och vår satsning på diakonin.

Vad vill du hälsa till en kollega som står inför en biskopsvisitation i sin församling?

− Ni har mycket roligt framför er!

Fredrik Gyllenhög, diakon:

Vad tar du med dig från biskopsvisitationen?

− Jag känner stor tacksamhet av att ha fått vara med i visitationsarbetet. Det har fört oss samman i kollegiet och stärkt vår vi-känsla.

Fredrik Gyllenhög, diakon. Foto: Pär Sandström

Vilka delar av verksamheten vill du särskilt lyfta fram i Vällingby församling?

− Vårt arbete med Vuxet Växande i Vällingby. Det är en möjlighet att nå lite mer svårnådda grupper i vår församling. VVV ger möjlighet till fördjupning, livssamtal kring existentiella frågor.

Vad vill du hälsa till en kollega som står inför en biskopsvisitation i sin församling?

− Ta vara på möjligheten att fördjupa samtalen kring kärnan i att vara kyrka där ni befinner er!

David Sandström, husfar:

Vad tar du med dig från biskopsvisitationen?

− Det har varit en riktig injektion av inspiration och framtidstro! Värdefullt att få komma samman och ta del av kollegornas vardag på ett djupare plan.

David Sandström, husfar. Foto: Pär Sandström

Vilka delar av verksamheten vill du särskilt lyfta fram i Vällingby församling?

− För mig som husfar känns det viktigt för mig att måltiden är mer än att bara stoppa mat i magen. Här i församlingen erbjuder vi både andlig och kroppslig spis och de hänger ihop! Måltiderna vi våra bord gör att man blir sedd och bekräftad som besökare. Och vid vårt bord får du vänner för livet!

Vad vill du hälsa till en kollega som står inför en biskopsvisitation i sin församling?

− Var stolt över det du bidrar med! Mat är både andligt och kroppsligt.

Gerd Nielsen, kyrkomusiker:

Vad tar du med dig från biskopsvisitationen?

− Den heldag vi hade tillsammans med visitationsteamet. Det var en lång och intensiv dag med gott resultat. Att få ta del av varandras arbetslags verksamhet på ett fördjupat sätt.

Gerd Nielsen, kyrkomusiker. Foto: Pär Sandström

Vilka delar av verksamheten vill du särskilt lyfta fram i Vällingby församling?

− Musikverksamheten i församlingen erbjuder något för alla smaker. Vi sjunger inte bara traditionell kyrkokörsrepertoar utan även musikal, jazz och pop. Sen är jag särskilt glad att barn- och ungdomskörsverksamheten har blommat upp på sistone.

Vad vill du hälsa till en kollega som står inför en biskopsvisitation i sin församling?

− Plocka fram den musik du verkligen brinner för och som du vill dela med dig av.

Jesper Österberg, präst:

Vad tar du med dig från biskopsvisitationen?

− Samarbetet mellan kollegor och med stiftsorganisationen. Även om det finns en kontrollfunktion så märks det att vi drar åt samma håll och vill samma sak.

Jesper Österberg, präst. Foto: Pär Sandström

Vilka delar av verksamheten vill du särskilt lyfta fram i Vällingby församling?

− Flera saker. Ungdomsarbetet. Vuxet växande och våra arbetslags andliga fördjupning. Att all verksamhet har samma prioritet.

Vad vill du hälsa till en kollega som står inför en biskopsvisitation i sin församling?

− Börja planeringen i god tid! Börja med helheten och sluta med detaljerna. Se till att ordna för arbetet så att det finns utrymme för lite trevligheter och mys. Låt bönen genomsyra arbetet!