Foto: William Warby

Se lunchsamtalet om biologisk mångfald: Att leva i harmoni med naturen –från ord till handling

Vad står det i nya globala räddningsplanen för naturen och vad innebär det för oss? Vad måste vi i praktiken göra för att leva upp till våra åtaganden? Detta var några av de frågor som diskuterades i ett spännande lunchsamtal den 7 juni! Här kan du se inspelningen från St Jacobs kyrka. (Uppdaterad version)

Foto: Peter Hanneberg, Per Ranung, Magnus Aronson, Sara Sällström

Medverkande

Biskop Andreas Holmberg, Svenska kyrkan Stockholms stift

Gustaf Lind, Generalsekreterare, WWF

Åsa Ranung, Senior Policyrådgivare, WWF

Charlotta Sörqvist, Regeringskansliet, Sveriges chefsförhandlare för Konventionen om biologisk mångfald

Moderator: Maria Schultz, senior rådgivare WWF

WWF och Svenska kyrkan Stockholm Stift höll ett modererat lunchsamtal den 7 juni. 

Samtalet var en uppföljning till det historiska FN-mötet under Konventionen om biologisk mångfald COP15 i Montreal i december då världens ledare antog ett globalt ramverk för att stoppa och vända förlusten av biologisk mångfald till 2030. Nu gäller det för de närmare 200 länder som skrivit under att gå från ord till handling och leva upp till våra åtaganden. Så hur gör vi det? I samtalet diskuterades lösningar och vikten av värderingar för att nå målen i den nya räddningsplanen för naturen och för att kunna ställa om till ett hållbart samhälle.

Samarbete WWF och Svenska kyrkan Stockholms stift