Foto: Magnus Aronson

Körverket Tellus berör klimatkrisen och uruppfördes under Jubilate i september

Nyhet Publicerad Ändrad

Körverket Tellus berör genom sång och musik klimatkrisen och vår relation till den skapelse vi lever i och av. Verket består av sju satser där varje sats utgår från en dag i skapelseberättelsen i Bibeln. Tellus uruppfördes under årets Jubilate i Kungsholms kyrka klockan 16 lördag 24 september. I samband med detta delade biskop Andreas Holmberg ut årets S:ta Ceciliapris till organisten och körledaren Ulf  Norberg i Hedvig Eleonora församling. Tellus framfördes även i Årsta kyrka söndag 25 september klockan 16.

Anna-Karin Klockar har komponerat musiken. Foto: Magnus Aronson

Körverket Tellus - den sårbara skönheten uruppfördes i Kungsholms kyrka 24 september med text av Sven Hillert och musik av Anna-Karin Klockar.  Körverket är ett beställningsverk av Stockholms stift i samarbete med Stockholms stifts Kyrkosångsförbund. Verket är framtaget som en del av Svenska kyrkans arbete med Färdplan för klimatet. Färdplanen är Svenska kyrkans gemensamma strategi för hur vi ska minska vår egen klimatpåverkan och bidra till mänsklighetens gemensamma arbete för att bromsa effekterna av klimatförändringarna. Vi ska lyfta andliga och existentiella aspekter samt uppnå klimatneutralitet för den egna verksamheten 2030. Svenska kyrkan ska också bidra till målen i FN:s Agenda 2030.

Att med våra ord, sånger och handlingar vara en del av lösningen, kan ge kraft och livsmening. En del av styrkan i kristen tro är att den ger oss hopp och kraft att förändra och skapa nytt. Tron ger oss också en del i en gemenskap den världsvida kyrkan där vi möts över nationsgränser i ett engagemang för världen.

Tellus den sårbara skönheten har vuxit fram i relation mellan barn och vuxna. Verket vill rymma stort allvar och ett lika stort hopp. Texterna vill ge mod att se faran och kraft att försvara livet. Jorden är skör och begränsad och stark och underbar.

Verket framfördes vid två tillfällen under helgen och de medverkande var dirigenterna Karin Skogberg Ankarmo och EvaMarie Agnelid med blandade körer och diskantkörer från Kungsholms och Enskede Årsta församlingar med musiker från Stockholm Concert Orchestra samt organisterna Anna Holm och Lars-Gunnar Sommarbäck.

Foto: Magnus Aronson

Mellan körsatserna gestaltade tweensgrupper i Västermalms församling på olika sätt texterna under församlingspedagogen Anna-Lena Danielsson och barnskötaren Sofie Stocklassa ledning.

 

 

Läs  mer om köverket Tellus

Läs inspirationsmaterialet

Läs mer om årets S:ta Cecilapristagare Ulf Norberg

Körverket Tellus - den sårbara skönheten

Ett körverk som genom sång och musik berör klimatkrisen och vår relation till den skapelse vi lever i och av. Det består av sju satser där varje sats utgår från en dag i skapelseberättelsen i Bibeln.