Foto: Ersta diakoni

En hörnsten för sjukhuset − biskop Andreas invigde Ersta sjukhus nya kapell

Nyhet Publicerad Ändrad

UPPDATERAD. På tisdagen den 3 oktober invigdes ett helt nytt sjukhus vid sidan av det ”gamla” Ersta sjukhus på Erstaklippan på Södermalm. Ett sjukhus som man finansierat helt med egna medel. Biskop Andreas Holmberg ledde en högtidlig invigningsmässa när nybyggets eget kapell, Stillhetens kapell, invigdes. Det är ett litet kapell, men samtidigt jättestort, sade han.

Klockan 11 bultade biskop Andreas traditionsenligt kräklan i kapellets väggar, och därefter öppnades portarna på det lilla kapellet vid entrén till nya Ersta sjukhus för den första gudstjänsten.

"Stillhetens kapell på Ersta sjukhus
har nu invigts och tagits i bruk som kyrka.
Det har avskilts till att vara en plats för tillbedjan och lovsång,
en helgad plats, ett fredat rum,
ett himmelrikets tecken." 

Med de orden tillkännagav biskop Andreas det nya kapellet. Förutom biskopen medverkade Ersta kyrkas chef, Jemima Bentham Brodin, stiftsprost Boel Hössjer Sundman och Ersta diakonis direktor Stefan Nilsson i mässan, och de sjukhusbesökare, personal och engagerade som fick plats klämde in sig i Stillhetens kapell.

Ett rum för alla

− Kapellet är ett rum för alla, oavsett livsåskådning och religionstillhörighet. Ett rum för sång, bön och stillhet, för dop och nattvard. Det är ett hjärta i sjukhuset, en källa till liv, sa biskop Andreas i sitt invigningstal.

Han berättade att altaret byggts av virke från träd från den park som tidigare låg där det nya sjukhuset står. ”Träet lever vidare i altarets form”.

Det är första gången på mycket länge som en ny kyrka invigs i Stockholms stift.

− Kapellet är en hörnsten på sjukhuset. Vi hoppas att det ska nyttjas som en krafthämtarplats för patienter och anhöriga. Och även för vår personal, säger Jemima Bentham Brodin, och fortsätter:

− Här behöver man inte producera något, här ska man bara hämta andan.

Står på kristen grund

Ersta sjukhus har alltid vilat på en kristen grund, något som är vanligare i andra länder, men ses som lite udda i Sverige.

− Vi är vana vid att religionen förpassas till privatlivet. Men för oss hade det varit helt otänkbart att inte ha ett kapell i vårt nya sjukhus. Det hade väckt frågor, säger Jemima Bentham Brodin.

Alla trosinriktningar är förstås välkomna att använda kapellet. Annars vore det inte kristet.

Grundades 1851

Ersta sjukhus grundades redan 1851 och är olikt andra sjukhus då det inte drivs för att gå med vinst – överskottet investeras i den egna verksamheten – och då man satsar på idédriven vård. 2019 togs det första symboliska spadtaget till det nya sjukhuset av drottning Silvia, som är Ersta diakonis beskyddarinna.

Den nya byggnaden innehåller utöver själva sjukhuslokalerna och andaktsrummet även ett apotek, ett gym och ett bageri med servering.

Joakim Vestlund