Delta i Mental Health Run för psykisk och fysisk hälsa

Nyhet Publicerad Ändrad

Den 30 september har du möjlighet att delta gratis i Svenska kyrkans lag i Mental Health Run. Du kan gå, rulla eller springa den vackra femkilometersligan runt Djurgårdsbrunnsviken för psykisk och fysisk hälsa.

Stockholms stift sponsrar i år Mental Health Run för åttonde året i rad. Förra året deltog uppåt 90 personer i Svenska kyrkans lag. I år hoppas vi ha fler än 100 på startlinjen vid Sjöhistoriska Muséet på Djurgården klockan 13 lördagen den 30 september.

Bjuder på deltagaravgiften

Stockholms stift bjuder på deltagaravgiften för alla som anmäler sitt deltagande till loppet på plats senast 22 juni. Tag gärna kontakt med din församling för att se om ni kan samorda era anmälningar och ert deltagande. Alla som deltar för första gången får också en T-shirt med texten ”Själ och kropp hör ihop”, se bild längst ner på sidan. 

Personal från Stockholms stiftskansli kommer att bemanna ett sponsorbord vid startområdet och här kommer du att kunna hämta ut både startnummer och ev tröja från klockan 11 den 30 september. Har du frågor kontakta Joakim Vestlund joakim.vestlund@svenskakyrkan.se

Virtellt lopp var du själv vill

Mental Health Run kan även genomföras virtuellt när och var det passar dig, eller din församling, 1- 10 oktober. Du/ni kan då själv välja vilken sträcka du/ni vill springa, gå eller rulla. Stockholms stift bjuder inte på deltagaravgiften för de som vill genomföra loppet virtuellt, utan de får anmäla själva här 

Föreningen Mental Health Run

Loppet arrangeras av den ideella föreningen Mental Health Run, vars syfte är att synliggöra psykisk ohälsa, minska stigmatiseringen och öka medvetenheten om sambandet mellan psykisk och fysisk hälsa. Mental Health Run är inte vinstdrivande och allt överskott går oavkortat till den psykiatriska forskningen. Förra året skänktes inte mindre än 250 000 kronor till Fonden för Psykisk Hälsa.