Foto: Magnus Aronson

Brev från biskop Andreas Holmberg till den judiska församlingen i Stockholm

Nyhet Publicerad Ändrad

Till den judiska församlingen i Stockholm

Jag vill med detta brev beklaga och uttrycka min stora besvikelse över det beslut som Svenska kyrkans kyrkomöte fattade i tisdags denna vecka. Med en liten majoritet beslöt kyrkomötet ”att ge kyrkostyrelsen i uppdrag att lyfta frågan om att granska folkrättens tillämpning i Israel och Palestina, även utifrån FN:s apertheidkonvention och Romstadgans skrivningar om apartheid, i internationella och ekumeniska organ, i synnerhet i Kyrkornas världsråd och Lutherska världsförbundet.” 

Beslutet riskerar att skada relationerna mellan de judiska församlingarna i Sverige och Svenska kyrkan och dess församlingar. Det finns också en uppenbar risk att beslutet bidrar till anti-judiska stämningar. Igår och idag har jag samtalat med Hanna Halpern och Aron Verständig och till dem uttryckt min besvikelse över beslutet. Jag förstår den upprördhet och besvikelse ni känner och vet att den delas av många i Svenska kyrkan. 

Det är min förhoppning och bön att kyrkomötets beslut inte ska försämra de goda relationer som jag upplever finns mellan den judiska församlingen och Stockholms stift och dess församlingar. Jag ser fram emot fortsatt gott samarbete och framtida möten.

Jag vill med detta brev också tillönska er en ljus och glad Chanukka! Må Gud vår skapare välsigna er alla.

Andreas Holmberg
Biskop i Stockholms stift