Biskop Andreas på COP27 i Egypten

Nyhet Publicerad Ändrad

Lördag 12 november till onsdag 16 november var biskop Andreas Holmberg med Svenska kyrkans delegation på FN:s klimattoppmöte i Sharm el-Shejkh, Egypten. "Det är viktigt att kyrkorna finns där på plats", sade biskop Andreas inför avresan. Här är en sammanfattning av dagarna.

221118: Biskop Andreas skriver en av drygt 60 namnteckningar under ett upprop för klimaträttvisa. Uppropet radar upp fem särskilt viktiga punkter som riktas till de politiska ledarna på klimattoppmötet som, menar de, måste hålla sina klimatlöften ta sitt ansvar för att minska utsläppen.

Högre ambitioner för att minska utsläppen, etablera en klimatfond där drabbade länder ska ersättas för de klimatskador som orsakats av länder med höga utsläpp och att inkludera kvinnor i klimatarbetet är några av punkerna som lyfts fram i uppropet.

221116: Biskop Andreas publicerar en livesändning på sin Facebooksida med avslutande reflektioner från honom och de övriga tre som representerat Svenska kyrkan under FN:s klimattoppmöte COP27.

221116: Sveriges radios nyhetsprogram Ekot sänder en rapport från COP27, där biskop Andreas intervjuades. I inslaget sade han:

”Vi känner oss bekymrade, oroade, över den nuvarande miljö- och klimatpolitiken från Sveriges sida. Jag uppfattar nog att Sveriges position har försvagats av den politik vi har just nu.

Frågan om klimat, miljö och biologisk mångfald är ju inte en fråga som kan placeras på den politiska skalan till höger eller till vänster. Det är inte en blå eller en röd fråga, utan det är ju den stora frågan.”

Länk till nyhetsinslaget som börjar 7.03 in i sändningen

221114:

Biskop Andreas är nu på plats i Sharm el-Sheikh för FN:S klimattoppmöte, som en del av Svenska kyrkans delegation. 
I lördags landade biskop Andreas i Egypten, och på sin Facebooksida kommer han löpande att rapportera från COP27. Den första rapporten postades på måndagsmorgonen.

Svenska kyrkans delegation bestod i övrigt av Eva Ekelund, Policychef Act Svenska kyrkan, Bassem Maher, Act Svenska kyrkans Egypten program, och Margareta Koltai, Act Svenska kyrkan. Delegationen ställer ett antal krav under mötet:

· Förhöjda ambitioner för att nå 1,5 grader målet.

· Att världens rika utsläppländer ska leva upp till åtagande om klimatfinansiering på 100 miljarder dollar per år till de länder som drabbas värst av klimatförändringar.

· Ökad och jämställt inflytande för unga, kvinnor och de länder som drabbas, i de beslut som fattas.

· Ett nytt åtagande för kompensation för förlust och skador för de människor som redan nu lever i klimatnödläge.

221111:

Svenska kyrkan har observatörsstatus under COP27. Det innebär att Svenska kyrkan har delegater på plats för att följa förhandlingarna. Delegaterna representerar både Svenska kyrkan och biståndsverksamheten Act Svenska kyrkan.

– Inte bara Svenska kyrkan utan kyrkor från hela världen är där för att trycka på i förhandlingarna, berättar biskop Andreas.

Han ska bland annat delta i panelsamtal och på presskonferenser och träffa Sveriges chefsförhandlare Mattias Frumerie och förhoppningsvis träffa Sveriges nya klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. Han kommer att delta i interreligiösa och ekumeniska sammanhang och happenings av olika slag.

–      Påverkansaktioner på plats, säger biskop Andreas Holmberg.

”Kyrkorna spelar stor roll”

Kyrkornas roll under mötet är viktigt, menar biskopen.

– Kyrkan spelar en stor roll. Dels gör vi det hemma i Svenska kyrkan med vår ambition att bli klimatneutrala till år 2030, vilket kräver hårt arbete i församlingarna. Men också vårt arbete med att påverka en värderingsförskjutning i samhället som är helt nödvändig. Vad är ett gott liv? Där tror jag kyrkan kan spela en stor roll.

– Sedan när det gäller på den här sortens stora möten då är det påverkansarbete och där är kyrkornas röst väldigt viktig och betydelsefull. Det vet jag av erfarenhet att de som sitter vid förhandlingsbordet faktiskt lyssnar till vad den världsvida kyrkan och andra religiösa företrädare tycker. Vi företräder ju flera miljarder människor.

Biskop Andreas förväntningar på Cop27 är höga.

– Det är ganska pessimistiska tongångar om man lyssnar på klimatreportrar vad som förväntas komma av mötet. Men jag försöker vara optimist. Jag tror att trots att det pågår många andra kriser just nu, kommer det politiska ledarskapet i Sverige och hela världen förstå att nu må ord omsättas i handling, till konkreta beslut och satsningar. Inte minst måste vi sträva mot klimaträttvisa. Att vi i de rikare länderna på allvar är beredda att ställa om och att bekosta klimatomställningen i fattigare länder, de länder som drabbats väldigt hårt redan av klimatkatastrofer av olika slag.

Kommer du flyga dit?
– Ja, det kommer jag att göra. Jag fick den frågan i en annan intervju igår. Det är ofrånkomligen så att ska man till Sharm el-Sheikh så behöver man flyga. Det tar orimligt lång tid – om det ens går – att resa dit landvägen. Så trots att det inte känns så bra så är kyrkornas röst viktig, och där är jag en del, att vi finns på plats geografiskt och därför måste jag flyga. Men jag flyger inte privat längre, sedan flera år tillbaka.

Joakim Vestlund / Mårten Gudmundhs

221106:

Biskop Andreas förklarar, inför resan till COP27, varför han åker dit och varför det är ett viktigt möte för Svenska kyrkan:

”FN:s klimattoppmöte COP27 börjar den 6 november i Sharm el-Sheikh i Egypten. Miljö, klimat och biologisk mångfald har med vår kristna tro att göra. Därför kommer jag och andra representanter för Svenska kyrkan och för ACT Svenska kyrkan att vara på plats i Egypten under klimattoppmötet.”