Foto: Magnus Aronson

Tio vigdes till diakoner och präster

Nyhet Publicerad Ändrad

Söndagen den 5 juni firades vigningsmässa i Storkyrkan. Då vigde biskop Andreas Holmberg åtta till diakoner och två till präster.

Övre raden från vänster: Biskop Andreas Holmberg, Amanda Carlshamre, Ulrica Hamrin, Birgitta Stolt, Elisabeth Matsch Westerberg, Izolda Polak och Joakim Friberg

Nedre raden från vänster:
Rebecca Lundberg, Anna Karin Larsson, Rebecca Holmgren, Helén Thelaus och domprost Marika Markovits.