Att möta klimatkrisen kräver inre samling och yttre handling, menar Sveriges biskopar

Nyhet Publicerad Ändrad

Klimatomställningen kräver att vi förändrar och förändras. Vi behöver tänka om – ja, vända om. I stället för en livsstil som utarmar planeten måste vi leva våra liv inom planetens gränser. Det skriver biskoparna i en debattartikel i Dagens Nyheter.

Vi behöver mod, tillit och kraft för att stå emot uppgivenhet och våga de förändringar som är nödvändiga, menar bsikoparna. I kristen tro finns grund för hopp och handlingskraft.

Länder som bidragit mest till klimatförändringarna ska ta det största ansvaret för att minska utsläppen och finansiera klimatanpassningen, menar biskoparna.

Nu behövs mod, tillit och kraft för att stå emot uppgivenhet och våga de förändringar som är nödvändiga. I kristen tro finns grund för hopp och handlingskraft. Också i kriser. Människan är skapad av Gud och har ett ansvar att skydda och vårda jorden. Nu gäller det!

Läs hela uppropet här

Lär också pressmeddelandet om Svenska kyrkans medverkan på klimattoppmötet i Glasgow:
https://www.svenskakyrkan.se/pressmeddelande/svenska-kyrkan-pa-plats-under-klimattoppmotet?publisherId=1344892&releaseId=3309281&channels=3116725,3240407,3240404&webid=1374643