Foto: Magnus Aronson/Ikon

Årets första vigningsmässa hålls den 22 januari i Storkyrkan

Nyhet Publicerad Ändrad

Fem nya präster och två diakoner vigs av biskop Andreas i Storkyrkan den 22 januari.

De fem prästkandidaterna är Embla Trygg, som ska tjänstgöra i Gustaf Vasa församling, Ulrika Schlasberg, som tilldelats Boo församling, Myrna Siri, missiverad till Domkyrkoförsamlingen, Sofie Söderin, som kommer att tjänstgöra i Skärholmens församling, och Anna Unghammar, i Ekerö pastorat.

Två diakonkandidater kommer också att vigas. De är Simon Aspberg, som kommer att tjänstgöra i Katarina församling, och Eva Sharp, som är missiverad till Lidingö församling.

Vigningsmässan hålls mellan 11:00 och 12:30 i Storkyrkan under biskopens ledning. Domkyrkoorganist Mattias Wager står för musiken tillsammans med S:t Jakobs vokalensemble under ledning av dirigenten Mikael Wedar.

Inför vigningsmässan ställde vi några frågor till kandidaterna, och här kan du läsa svaren från Anna Unghammar och Simon Aspberg.