Ny bok om barn och sorg

Stockholms stift ger nu ut en ny och reviderad upplaga av Klara Yvonne Klingspors bok Borta men ändå nära. En metodbok om arbete med stödgrupper för sörjande barn, ungdomar och familjer. Boken ges ut som kostnadsfri e-bok.

Nu kommer en ny och reviderad upplaga av boken Borta men ändå nära. Den ger teoretisk kunskap om barns och ungas sorg och handfast vägledning kring upplägg av sorgestödsgrupper. Den beskriver hur man på ett varmt och utforskande sätt kan möta sörjande barn, unga och familjer i det allra svåraste för att stödja dem i sorgebearbetningen och i processen att hitta vägar framåt. Författaren Klara Yvonne Klingspor är socionom och legitimerad psykoterapeut med lång erfarenhet av att arbeta med sörjande barn, unga och deras familjer.

Boken är läsvärd för alla som möter sörjande barn, unga och familjer. Den som önskar leda sorgestödsgrupper för barn och unga rekommenderas starkt att också gå en fördjupande utbildning, förslagsvis uppdragsutbildningen Stöd för barn och unga i sorg som ges av Ersta Sköndal Bräcke högskola

Ladda ner boken här

Sorgestödsgrupper för barn, unga och familjer 

Vissa församlingar i Stockholms stift erbjuder sorgestödsgrupper för barn, ungdomar och/eller familjer. Grupperna startar inte så ofta, så det kan hända att deltagarna behöver vänta lite och även resa en bit inom stiftet. Det bör ha gått minst sex månader sedan dödsfallet innan man börjar i grupp, men det kan ha gått mycket längre tid än så.

Om du vill veta vilka grupper som erbjuds går det bra att kontakta stiftets koordinatorer på tel 08-402 36 00 eller stockholmsstift.asih@svenskakyrkan.se   

Stöd i sorgen

Att sörja en nära vän eller anhörig efter ett dödsfall är en smärtsam upplevelse. Svenska kyrkan erbjuder hjälp och stöd med samtal eller sorgegrupper.