Foto: Arkiv

När vi arbetar tillsammans för fred förändras vi!

Årets Stendahl-föreläsare Michael Melchiors tes är i korthet – med utgångspunkt i erfarenheter från Israel/Palestina - att det är nödvändigt att få med de konservativa religiösa krafterna i freds- och demokratiprocesser.

Michael Melchiors föreläsning ”Can radical, fundamental religion live in a world of humanism, democracy and peace?” fyllde Bringsalen på Ersta konferens till sista plats.

Rabbi Michael Melchior, som innehaft flera ministerposter i olika israeliska regeringar och grundat flera organisationer som verkar för fred och försoning i Mellanöstern, inledde med några ord om Krister Stendahl, som han hade personliga minnen av. Han framhöll bland annat hur biskop Krister då han framträdde i Jerusalem gjorde en poäng av att stoppa sitt biskopskors i fickan med orden ”för mig är detta en symbol som jag bär med stolthet, men jag vet att den för många judar står för det lidande som kristna åsamkat det judiska folket”.

Den fråga som många ställer sig idag är om det finns plats för radikal religiositet i ett demokratiskt samhälle. Den högerpopulism och de ”burkinidebatter” vi ser idag är symptom på att det västerländska samhället inte kan förstå detta ”nya” fenomen, menar Michael Melchior. Den allmänna åsikten är att radikala religiösa uttryck inte har någon plats i det demokratiska samhället och den sekulära staten.

De religiösa minoriteterna måste ges utrymme

Utifrån sina erfarenheter av att försöka involvera radikalt konservativa muslimer och judar, d v s Hamas-anhängare och ultraortodoxa bosättare,  i fredsprocessen i Israel/Palestina hävdar rabbi Melchior dock att det är både möjligt och nödvändigt att ge utrymme för de religiösa minoriteterna i samhällslivet.

Dagens situation i Israel/Palestina, där man försökt hålla fredsprocessen fri från religiöst inflytande, är ett resultat av några antaganden, som Michael Melchior ville ifrågasätta:
- religion ses som något som utesluter kompromisser – och eftersom politiska lösningar kräver kompromisser finns det ingen plats för religonen;
- den västerländska uppfattningen att stat och religion måste hållas åtskilda;
- samt att freden setts som en del av normalisering/västerlandisering av det israeliska samhället.

Dessa premisser gör att de religiösa säger: ”om freden innebär separation av religionen och staten vill vi inte ha fred!” Man försöker alltså sälja en lösning som varken israeler eller palestinier vill ha, och båda sidor kan säga: vi vill ha fred, men de vill det inte.

Det är svåra och utmanande frågor som ställs när radikala muslimer och judar möts – men Michael Melchior var hoppfull inför framtiden:

-Vi har inte haft ett enda misslyckat möte ens med de mest radikala muslimerna. Det är ett nytt språk som föds i mötet, en ny möjlighet. Man diskuterar vilka källor som är de viktiga och olika tolkningsmöjligheter. Båda sidor inser att de kan hålla sin egen dröm levande samtidigt som man arbetar med det som är möjligt idag och att det kan finnas plats för den Andre även inom den egna drömmen. Förändringen kommer när man arbetar tillsamman för fred, inte när man säger åt människor att förändra sig. Samma sak händer idag i Nigeria, Irak, Kurdistan. Vi går mot en bättre värld, avslutade Michael Melchior.

Föreläsningen, som hölls den 19 september 2016, var den åttonde Krister Stendhal Memorial Lecture, och arrangerades som vanligt i samarbete med Paideia.

Se hela Michael Melchiors föreläsning