Foto: Johannes Frandsen

Så minskar du din klimatpåverkan med flera ton per år

Hur du agerar kan att minska din klimatpåverkan och även inspirera andra att göra mer klimatsmarta val.

För att minska vår klimatpåverkan, från utläpp på genomsnittliga 8 ton per person och år till 1 ton per person 2050, måste vi alla hjälpas åt och göra flera förändringar. Detta är nödvändigt om vi ska klara utmaningen att nå 1,5-gradersmålet.

Fyra viktiga val att göra:

• Minska resor med flyg
• Minska konsumtionen av kött
• Välja transportslag med lägre klimatpåverkan för vardagsresande
• Köpa begagnat istället för nytt

Genom att resa med flyg mindre ofta, välja mer klimatsmarta vardagstransporter, förändra våra matvanor och köpa begagnat istället för nytt gör du stor klimatnytta och kan minska din klimatpåverkan med flera ton utsläpp per år.

Foto: Ross Parmly

Resande

Flygresor är för många av oss den största källan till utsläpp. En tur-och-retur-resa till södra Spanien släpper ut cirka 1 ton växthusgaser per resenär och till Bangkok cirka 1 ton per resenär (inklusive höghöjdseffekten).

En medelstor bil släpper ut i snitt nästan 2 kg växthusgaser per mil. Om en familj reser ungefär 2000 mil per år motsvarar det 4 ton per år. En körning från Göteborg till Stockholm ger cirka 0,1 ton utsläpp.

Hur du kan bidra

 • Att resa mer sällan, välja en kortare resväg och vara borta längre när man väl reser är sätt att minska sin klimatpåverkan.
 • Att välja tåget eller resa kollektivt är alltid bättre jämfört med en fossildriven bil. Om du behöver ta bilen så är det bättre att samåka och att välja en miljövänlig bil.

Mer information och tips

Foto: Jennifer Schmidt

Mat

Idag orsakar konsumtionen av kött i Sverige i genomsnitt nästan 1 ton utsläpp per person och år.

Hur du kan bidra

 • Att minska vår konsumtion av vissa livsmedel som rött kött har stor betydelse för att få ner våra utsläpp och är speciellt viktig då det är svårt att minska utsläppen från produktionen.
 • Ost är också bra att dra ner på.

Mer information och tips

Boende

Boende står för cirka 1 ton av våra genomsnittliga totala utsläpp på 8 ton per person och år.

Hur du kan bidra

 • Att välja att bo på mindre yta och att byta till mer klimatsmart uppvärmning kan göra stor skillnad.
 • Du kan även påverka genom att energieffektivisera ditt boende. Isolera fönster och dörrar för att minska uppvärmningsbehovet.
 • Även små åtgärder kan minska din energianvändning, som att sänka inomhustemperaturen något. Hushåll med varmvatten och använd diskmaskin istället för att diska under rinnande vatten. Tvätta dina kläder i lägre temperatur och häng din tvätt istället för att torktumla den. Ställ in rätt temperatur i dina vitvaror, minus 18 grader i frysen och plus fem grader i kylen.
 • Hur den el du använder har producerats påverkar också klimatet. Här kan du välja att köpa miljömärkt el från förnybara källor eller kanske investera i egen produktion av förnybar el genom att installera solceller på taket.
 • Om du behöver nya möbler, apparater och elektronik tänk på att återbruk och köp av begagnat alltid är bättre än att köpa nytt. Reparera istället för att byta ut dina vitvaror och byt ut gamla vitvaror mot mer energieffektiva när det väl är dags.

Mer information och tips

Foto: Duy Hoang

Kläder och textil

Produktion av textilier och kläder orsakar inte bara utsläpp av växthusgaser utan påverkan även miljön genom användning av stora mängder råvaror, kemikalier och vatten samt förorsakar utsläpp i mark och vattendrag vid odling av exempelvis bomull. Varje svensk konsumerar runt 14 kilo textilier per person och år. Sedan 2000 har konsumtionen ökat med 3,5 kilo per person. Den ökade konsumtionen bidrar till flera miljö- och hälsoproblem.

Svenskarnas klädinköp gav 2017 en klimatpåverkan som motsvarar 0,4 ton koldioxidekvivalenter totalt över hela livscykeln.

Hur du kan bidra

 • Då 93 procent av all klimatpåverkan är kopplad till inköp av nya varor (endast 7 procent går till tvätt och tork) skulle en fördubblad livslängd av alla textila produkter minska klimatpåverkan med nära hälften.
 • Om du behöver nya kläder tänk på att återbruk och köp av begagnat alltid är bättre än att köpa nytt. 

Mer information och tips

Foto: Micheile Henderson

Sparande, fonder och aktier

Hur du sparar dina pengar påverkar också klimatet. I stor utsträckning bidrar våra besparingar idag inte till den omställning som krävs för att nå klimatmålen. Oavsett summa och om du har pengar på ett sparkonto, i en fond eller i aktier i ett företag, kan de vara både till nytta och till skada för klimatet.

Hur du kan bidra

 • Du kan begära att den som förvaltar pengarna redovisar ifall de används på ett sätt som inte går ihop med våra klimatmål.
 • Om pengarna används på fel sätt eller om den som har dina pengar inte kan redogöra för hur de används kan du kräva en förändring eller byta bank och fondförvaltare.

Mer information och tips

Foto: Ergyn Meshekran

Klimatkompensation

Det är alltid bättre att undvika att ge upphov till utsläpp om du vill minska din klimatpåverkan. Men om det inte går så kan du klimatkompensera. Att klimatkompensera innebär att du betalar för en minskning av en angiven mängd utsläpp någon annanstans eller att mängden utsläpp tas upp i skog och mark. Därmed kan du kompensera för utsläppen från till exempel en flygresa eller hela din livsstil. Eller varför inte ge bort det som present!

Hur du kan bidra

Det finns olika sätt att klimatkompensera. Det vanligaste är att köpa en utsläppsminskning som skapats genom klimatkompensationsprojekt, ofta i utvecklingsländer. Typiska projekt kan exempelvis vara energiåtgärder där fossila bränslen ersätts med förnybar energi, till exempel genom att byta ut till renare spisar eller genom att installera solpaneler. Andra projekt kan syfta till att öka upptaget och lagringen av koldioxid genom exempelvis trädplanteringar. För att säkerställa att utsläppsminskningen är verklig bör projekten vara certifierade enligt någon av de standarder som har utvecklats.