Bramble Cay-råttan har utrotats på grund av klimatförändringarna.
Foto: Rebecca Diete och Luke Leung

Minnesgudstjänst för utdöda arter Memorial service for extinct species

Här kan du se gudstjänsten som firades i Storkyrkan onsdag 1 juni 2022.

Med anledning av FN:s klimatmöte Stockholm +50,  2-3 juni och Sveriges biskopars initiativ att föra fram frågan om ekocide i internationell rätt, genomförs en ekumenisk minnesgudstjänst för utdöda och hotade arter i samarbete med WWF.

1 miljon arter, både växter och djur, hotas av utrotning på grund av människans val och handlingar. 130 000 arter är redan borta och har lämnat ett stort tomrum efter sig.

Tillsammans kan vi finna hopp och handlingskraft för att rädda de djur och växter som fortfarande kan räddas.

One million species, plants and animals, is endangered due to acts of human beings. 130000 species are already gone and have left a great void behind.

Together we can find hope and gain power of action to save the animals och plants that can still be saved.

Welcome to an Ecumenical memorial service for all lost species with participants from different churches and the World Wildlife Foundation WWF.

Medverkande - participants

Anders Arborelius, kardinal Katolska kyrkan
Andreas Holmberg, biskop Svenska Kyrkan
Marika Markovits, domprost Svenska kyrkan
Annika Spalde, diakon Svenska kyrkan
Jenny Arnerlöf, pastor i S:t Petrus kyrka, Equmeniakyrkan
Reverend Fletcher Harper, Executive director Green Faith
Louise Carlsson, expert på biologisk mångfald, WWF
Maria Påhls, dansare
Mattias Wager, domkyrkoorganist
Storkyrkans Ungdomskör