Miljövänliga Huddinge pastorat visiterades av biskop Andreas

Biskop Andreas inledde visitationsgudstjänsten på palmsöndagen med att påminna om att Mariakyrkan är blott en av över hundrafemtio kyrkor i Stockholms stift där tusentals människor firar gudstjänst idag på palmsöndagen. En del av den världsvida kyrkan.

− Gud kallar varje människa att med sitt bästa sprida kärlek och godhet. Gud älskar oss alla villkorslöst. Hur livet än ser ut, påminde biskop Andreas.

Biskopen berömde också församlingen och berättade att han under visitationen fått se mycket givande och spännande och att det finns mycket att vara stolt över i pastoratet. Bland annat miljödiplomerades Huddinge pastorat en andra gång i steg tre för sitt arbete med bland annat solceller, miljöarbete på kyrkogården och miljövänliga investeringar.

Helena Hedlund t f kyrkoherde Foto: Pär Sandberg

Helena Hedlund, tf kyrkoherde i pastoratet:

− Summa summarum så har det varit väldigt givande. Mycket bra saker som har kommit till uttryck. Till och med mer än vad vi kanske trodde från början, säger Helena. Det har varit många goda samtal med presidium och ledningsgrupp.

− Sen har vi ju fått en del konstruktiv kritik som också har varit värdefullt. Men sammanfattningsvis så har vi fått bra idéer som vi ska jobba vidare med. Jag kan bara hälsa till alla kollegor som står inför en visitation att se det som en möjlighet som kommer att vara till mycket nytta!

 

Nanna Tranströmmer, församlingspedagog. Foto: Pär Sandberg

Nanna Tranströmmer, församlingspedagog:

Nanna Tranströmmer är församlingspedagog i Huddinge pastorat och har särskilt uppskattat att under visitationen få prata församlingspedagogik, inte bara med hela sitt arbetslag i församlingen, utan samtliga arbetslag i pastoratet.

− Det har varit värdefullt att tillsammans med kollegorna få diskutera hur verksamheten fungerar, säger Nanna Tranströmmer. När det gäller visitationen som sådan är det alltid nyttigt med ögon och öron utifrån som kan ge nya infallsvinklar på det man sysslar med.

Johan Norberg, ungdomspräst i Huddinge pastorat. Foto: Pär Sandberg

Johan Norberg, ungdomspräst:

− Det är otroligt värdefullt att få tänka och reflektera tillsammans över verksamheten. Både utifrån det som funkar och det som inte funkar, säger Johan Norberg. Att få en inblick i varandras vardag. Det var intressant att få veta att jag som häktespräst har liknande utmaningar som mina kollegor som är sjukhuspräster.