Miljöpartister i Svenska kyrkan De gröna

Varför ska man rösta på er nomineringsgrupp i stiftsfullmäktigevalet?

Klimat och miljö är vår högst prioriterade fråga. Att bevara vår jord till kommande generationer.

Vi vill värna hela skapelsen genom fler kyrkreservat, hyggesfritt skogsbruk, ekologisk odling på stiftets utarrenderade marker samt en fossil- och koloxidfri kyrka.

Att värna om den biologiska mångfalden genom att inte ha så bråttom att klippa kyrkogårdarnas gräsmattor och släcka kyrktornens fasadbelysning under natten så att fladdermöss och andra nattinsekter vågar bo kvar i våra kyrktorn.

Alla människors lika värde och rättigheter är för oss en självklarhet.

Vilken är den viktigaste frågan för Stockholms stift de kommande fyra åren?

Att hejda medlemstappet genom att värna dop, konfirmation, bröllop och begravning.

Vilken är den största utmaning Svenska kyrkan generellt står inför och vad vill ni göra åt den?

Kyrkan måste tydligt visa att vi står upp för bevarandet av skapelsen genom att gå före och visa vägen till fossilfri energi som solceller på alla servicebyggnader och bevarande av den biologiska mångfalden.