Mer om sinnesrogudstjänsten

Här är några exempel på vad kan sinnesrogudstjänsterna kan betyda för den som deltar.

Sinnesrogudstjänsten är en plats  
där vägarna möts och där vi tar vår längtan på allvar
där vi sökare slår oss ner en stund och delar våra erfarenheter
där vi delar vad vi lärt oss under livsresan och var vi hittat de källsprång som ger oss kraft att vandra vidare.  

Sinnesrobönen
I sinnesrogudstjänsten ber vi alltid sinnesrobönen. Den kan man också be på egen hand.

Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra
mod att förändra det jag kan
och förstånd att inse skillnaden.  

Några nyckelord om sinnesrogudstjänsten delade av personer som är engagerade i sinnesrogudstjänster i Storstockholm:

Sinnesrogudstjänst kan vara

Andligt hem, Befrielse, Berättelse, Bro, Bön, Dela, Frid, Förlåtelse, Glädje, Helig, Ljuständning Mänskligt, Mötesplats, Närhet, Närvaro, Riktigt, Sinnesro, Sinnesrobönen, Sårbarhet, Vila, Äkta liv, Äkta värme, Ärlighet.