Mångsidig musiker 2011 års S:ta Ceciliapristagare

S:ta Ceciliapriset, Stockholms stifts musikaliska pris, har i år tilldelats domkyrkoorganisten Gustaf Sjökvist.

Motiveringen till att Gustaf Sjökvist får S:ta Ceciliapriset är ”hans stora förmåga att vara nytänkande kring gudstjänstens musik utan att tappa bort traditionen, en musiker som behärskar många genrer och generöst bjuder på sin kunskap om musiken och dess upphovsmän.”

- Jag tycker att S:ta Ceciliapriset är ett bra sätt att visa uppskattning till kyrkomusikerna i stiftet. Kyrkomusiken betyder utan tvekan mycket, inte minst för vårt gudstjänstliv. Jag känner mig hedrad att i år ha fått detta pris och blev mycket glad när jag fick vetskap om att jag tilldelats det, säger Gustaf Sjökvist.

Verksam i 44 år

Han tillägger också att han har varit verksam i Stockholms stift i 44 år, med andra ord långt innan S:ta Ceciliapriset instiftades.

- Priset är en uppskattning som visas mig och den verksamhet jag står för. Att priset kommit oss till del tycker jag är roligt för Storkyrkans hela musikliv. Det har ju utan tvekan hänt en del sedan jag började i Storkyrkan 1967.

Professors namn

Gustaf Sjökvist, som fick professors namn 1991, är domkyrkoorganist och konstnärlig ledare för Storkyrkans musikverksamhet. Bland utmärkelser som han tilldelats märks Norrbymedaljen, Årets körledare och Litteris et Artibus. Han är vidare ledamot av Kungliga Musikaliska Akademien.
 
Stockholms stifts S:ta Ceciliapris består, förutom diplom och ära, av 10 000 kronor.

Annika Sjöqvist Platzer