Krister Stendahl 1984–1988

Krister Stendahl föddes 1921 i Halland. Efter studier i Uppsala prästvigdes han i Storkyrkan 1944 och fick sin första tjänst i Västerhaninge församling. Efter två år blev Stendahl studentpräst i Uppsala samtidigt som han var forskarstuderande i nya testamentets exegetik. Krister Stendahl blev teologie doktor 1954 med avhandlingen The School of St. Matthew and its use of the Old Testament. Åren 1954–1984 tillbringade Krister Stendahl vid Harvard Divinity School där han var professor och rektor. Under åren i USA gav han ut flera böcker som också översattes till svenska.

Krister Stendahl vigdes till biskop 1984 i Uppsala domkyrka av ärkebiskop Bertil Werkström. Stockholm fick en biskop som älskade Bibeln och som bar med sig den akademiska gigantens tyngd. Hans teologiska kunskap tillsammans med förmågan att använda den i förkunnelsen, gav prästerna i stiftet mycket inspiration. Åren som biskop blev en relativt kort men mycket dynamisk tid, då Krister i kompanjonskap med hustru Brita, också hon teolog och forskare, rörde om i den kyrkliga grytan och skapade spännande förbindelser mellan kyrka och kultur. Svenska kyrkans kulturinstitut bildades 1984. Ett av institutets mer publika initiativ var ett påsk-spel i tunnelbanan med stopp på olika stationer.

I Stockholm gjorde Krister Stendahl sig känd som en from och förkunnande akademiker. Han utmanade ofta låsta teologiska positioner kring det eviga livet, kvinnor i prästämbetet och synen på andra religioner. Han bidrog inte minst till religionsdialogen och satte upp tre kriterier för denna: – Om du vill veta något om en annan religion ska du fråga dess anhängare, inte dess motståndare.

– Jämför inte din egen traditions bästa ideal med den andres värsta praktik.

– Ge utrymme för helig avund!

Utifrån sin internationella bakgrund var han också medveten om religiös mångfald och talade helst om sig själv som en av biskoparna i Stockholm. Här fanns ju flera ortodoxa biskopar och en romersk-katolsk. Krister Stendahl gjorde många församlingsbesök, men avstod de formella biskopsvisitationerna på grund av den korta tid han hade som biskop. Dock lade han mycket tid på prästrekrytering och ett helt nytt koncept med antagnings-konferenser. Inspirationen hämtades från den anglikanska kyrkan i England. Han blev hedersdoktor vid tolv olika universitet. Under hans tid som biskop mördades Olof Palme 1986. Dagen efter mordnatten manade han stiftets alla kyrkor till klockringning och bön.

Avtryck

I dialogen blev de judiskt-kristna relationerna viktiga. Detta gav spår i Krister Stendahl Memorial Lecture som hållits årligen sedan 2009, på initiativ av Centrum för religionsdialog.

Epilog

Efter sin pensionering 1988 återvände Krister Stendahl till Cambridge och Harvard där han fortsatte som kaplan och som professor vid Brandeis University. I stort sett varje år återvände han till Sverige för att förhöra sig om läget i Svenska kyrkan. Han avled 2008 och vilar tillsammans med hustrun Brita, som avled 2016, i amerikansk jord.

Kontroversiellt

Krister Stendahl tog emot Desmond Tutu i Storkyrkan 1984. En stor debatt revs upp i Sverige sedan Stendahl publicerat en artikel i sin bok Meningar. Han ifrågasatte det eviga livet som ett individuellt projekt.

 

Mer att läsa

Kvinnan – Samhället – Kyrkan. Bibelsynen och kvinnan, 1958

Paulus bland judar och hedningar, 1977

Den heliga veckan. Bibelutläggningar, 1985

Meanings. The Bible as Document and as Guide, 1984

Energy for Life. Reflections on the Theme” Come, Holy Spirit – Renew the whole Creation. (Inför Kyrkornas Världsråd generalförsamling i Canberra 1990)