Kristdemokrater i Svenska kyrkan

Varför ska man rösta på er nomineringsgrupp i stiftsfullmäktigevalet?

Vi vill arbeta för en varm och levande kyrka. Jesus Kristus ska vara centrum för verksamheten. Tillit, förlåtelse och nåd är begrepp som är viktiga för en levande kyrka.

Barn, ungdomar och äldre ska erbjudas möjlighet att växa till i tro på en levande Gud.

Vi vill se kyrkor fyllda med körsångare i olika åldrar, barnkörer och pensionärskörer inte minst!

Det är viktigt att de ekonomiska möjligheter vi har används på rätt sätt och skapar en hållbar verksamhet och goda arbetsförhållanden.

Vilken är den viktigaste frågan för Stockholms stift de kommande fyra åren?

Pandemin har inneburit stängda kyrkor och förbud att samlas fler än åtta. Det har lett till en delvis nedstängd verksamhet och kanske uppskjutna dop och annat som riskerar att inte bli av. Vi måste se till att återigen öppna upp och göra kyrkorna levande och fylla dem med människor och verksamheter.

Vi vill se en ytterligare ökning av antalet konfirmander i stiftet! Många församlingar gör redan idag ett fantastiskt arbete och vi gläds åt alla engagerade ungdomar!

Sen har vi den stimulerande uppgiften att skapa ett nytt kyrkligt centrum i anslutning till Jacobs kyrka och det nya stiftskansliet.

Vilken är den största utmaning Svenska kyrkan generellt står inför och vad vill ni göra åt den?

Det finns en tendens att acceptera att kyrkan förlorar medlemmar och kommer att fortsätta att göra detta och att detta visar att kyrkan inte är relevant längre.

Denna uppfattning riskerar att skapa en negativ måluppfyllelse i onödan.

Vi måste stället visa att kyrkan i högsta grad är relevant och vi anser att vi ser tydliga tecken på människors nyvaknade intresse och behov av en tro, som bär även när livet känns tungt.

Vi vill hålla ögonen på en ökande byråkrati och centralisering. Byråkrati kostar pengar och centraliseringen är till viss del bra och underlättande för församlingarna men samtidigt främmande för vår kyrka, där församlingarnas pastorala självständighet är djupt grundad.

Men allra viktigast är en djupt förankrad tro och engagerade medarbetare som bedriver Gudstjänst, Undervisning, Diakoni och Mission!